Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri
intrate în proprietatea privată a statului

Art. 9. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotări aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, precum și instituțiilor de cult și Societății Naționale de Cruce Roșie din România; Referințe (2)

b) creșelor, grădinițelor, centrelor de plasament și centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, școlilor, bibliotecilor, instituțiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informațional, educativ, științific și altele asemenea, la solicitarea acestora, prin ordin al ministrului finanțelor publice;

d) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, prin ordin al ministrului finanțelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz;

e) persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiția de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar inițial, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care au parcurs toate etapele de valorificare și nu au fost valorificate, prin hotărâre a Guvernului;

f) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

g) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului;

h) persoanelor fizice și juridice care au calitatea de destinatar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice - bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condițiile prezentei ordonanțe;

i) persoanelor juridice - bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziționate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului;

j) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excepția celor deținute de stat în cote indivize, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, cu destinația de locuințe de serviciu;

k) altor beneficiari, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Cancelariei Primului-Ministru.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Dispoziții generale
Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...