Art 5 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului -
Art. 5.
-

(1) Deținătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligația să inventarieze bunurile respective, luând în același timp și măsurile de securitate, de păstrare și de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor de valorificare.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanțele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veșmintele și cărțile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competența de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Națională a României în condițiile legii;

c) armele de foc, munițiile, materiile explozive și bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliției Române, Ministerului Apărării ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislația privind regimul armelor și munițiilor.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuțiilor legale ce le revin.

(4) Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) se virează la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum și a altor rețineri prevăzute prin legi speciale.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidența legislației în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziția cultelor religioase.

(6) Precursorii de droguri se valorifică de organele de valorificare numai către un operator cu substanțe clasificate, potrivit legislației privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

(7) O copie a documentului care atestă valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunică Agenției Naționale Antidrog.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 5 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 6 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 7 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 8 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 9 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Art 10 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 11 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 12 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 13 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...