Guvernul României

Ordonanța nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III. 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (27)

(1) În cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învățământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 138/2005, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 4/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitățile și instituțiile de învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2006, se majorează, prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare 1,000, după cum urmează: Jurisprudență (2)

a) pentru funcția de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

b) pentru funcțiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 și 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi: Jurisprudență (2)

- 1 ianuarie-31 martie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 221,307 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 225,733 lei;

- 1 octombrie-31 decembrie 2007, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei.

(2) Indemnizațiile pentru persoanele care ocupă funcții de conducere specifice, precum și indemnizațiile pentru îndeplinirea unor activități specifice învățământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5.

Art. 2. - Jurisprudență (20)

(1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcțiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2, este cuprins în coeficienții de multiplicare prevăzuți la tranșele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învățământ.

(2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcții didactice cu tranșe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învățământ, care nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învățământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienților de multiplicare micșorați prin împărțire la 1,15. Dacă prin împărțirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranșă de vechime recunoscută în învățământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menținut cu același salariu de bază în noua tranșă până când i se poate asigura o creștere a salariului de bază.

Art. 3. - Jurisprudență (20)

(1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcțiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2, este cuprins în coeficienții de multiplicare, corespunzător tuturor tranșelor de vechime recunoscute în învățământ.

(2) Pentru personalul didactic auxiliar coeficienții de multiplicare prevăzuți în anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare. Pentru funcțiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

La instituțiile publice și unitățile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creșterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda în limita sumelor stabilite și la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creșterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar, salarizat între limitele corespunzătoare funcției, și acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2007.

(2) Promovarea personalului didactic auxiliar încadrat pe funcția de debutant, precum și a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care își desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere de până la 20% a salariului de bază avut. Jurisprudență (1)

(3) Promovarea personalului didactic auxiliar și stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanțelor profesionale individuale se va face cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2007.

Art. 6. -

(1) Pentru personalul didactic pensionat de cel puțin un an, care beneficiază de prevederile art. 113 lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, sumele acordate se reactualizează cu indicele de inflație din luna plății, față de perioada celor 12 luni pentru care s-a calculat premiul.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și personalului didactic pensionat care a fost premiat în anul 2006. Recalcularea sumelor se va face în termen de 60 de zile de către unitățile de învățământ care au plătit premiul.

Art. 7. -

Cheltuielile privind finanțarea centrelor județene și al municipiului București de resurse și asistență educațională, înființate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat, se asigură din bugetele proprii ale județelor și ale sectoarelor municipiului București.

Art. 8. -

Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 și 5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 și 5 sunt reproduse în facsimil.

Art. 9. - Jurisprudență (12)

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 31 ianuarie 2007.

Nr. 11.

ANEXA Nr. 1.1 Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 230,247 lei
Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul universitar
Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechime în învățământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.
1 Profesor S - - - 10,443 11,122 11,725 12,451 13,397 14,407 15,483
universitar - - - 21,607 22,366 23,436 24,427 26,284 28,267 30,379

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. 1.2 Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei
Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul universitar
Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Vechime în învățământ
până la 3 ani min./max. 3-6 ani min./max. 6-10 ani min./max. 10-15 ani min./max. 15-20 ani min./max. 20-25 ani min./max. 25-30 ani min./max. 30-35 ani min./max. 35-40 ani min./max. peste 40 ani min./max.
1 Conferențiar universitar S - - 4,862 5,873 6,307 6,547 6,909 7,125 7,558 7,702
- - 9,717 11,471 11,501 11,611 11,718 12,125 12,555 13,004
2 Șef lucrări (lector universitar) S - 4,525 4,597 5,103 5,199 5,247 5,358 5,719 5,960 -
- 7,848 7,992 8,92 9,017 9,047 9,086 9,494 9,966 -
3 Asistent universitar S 4,101 4,164 4,236 4,742 4,766 4,789 4,814 4,838 4,862 -
6,185 6,231 6,24 6,954 7,047 7,088 7,179 7,477 7,792 -
4 Preparator universitar S 3,764 3,831**) 3,899**) - - - - - - -
6,085 6,190**) 6,243**) - - - - - - -

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (27)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei
Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar
Nr. crt. FUNCȚIA*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
1 Profesor - cu grad didactic I S - - 4,293 4,885 5,085 5,199 5,483 5,735 6,019 6,332 6,650
- cu grad didactic II - 3,605 3,676 4,191 4,276 4,447 4,679 4,916 5,092 5,320 5,542
- definitiv - 3,462 3,505 3,977 4,034 4,148 4,466 4,598 4,831 5,049 5,263
- debutant 3,439 - - - - - - - - - -
2 Profesor - cu grad didactic I SSD - - 3,676 4,100 4,257 4,371 4,603 4,888 5,087 5,343 5,628
- cu grad didactic II - 3,306 3,372 3,794 3,965 4,051 4,326 4,532 4,762 4,990 5,180
- definitiv - 3,296 3,320 3,652 3,709 3,794 3,908 4,060 4,236 4,416 4,700
- debutant 3,273 - - - - - - - - - -
3 Institutor I - cu grad didactic I S - - 3,605 4,029 4,186 4,300 4,532 4,817 5,016 5,272 5,557
- cu grad didactic II - 3,244 3,277 3,695 3,752 3,923 4,093 4,302 4,506 4,734 4,938
- definitiv - 3,092 3,130 3,581 3,638 3,723 3,923 3,989 4,141 4,373 4,601
- debutant 3,035 - - - - - - - - - -
4 Institutor II - cu grad didactic I SSD - - 3,491 3,901 4,015 4,162 4,418 4,674 4,931 5,130 5,414
- cu grad didactic II - 3,145 3,206 3,581 3,638 3,752 3,923 4,131 4,302 4,563 4,767
- definitiv - 3,050 3,073 3,524 3,581 3,638 3,837 3,875 4,051 4,231 4,430
- debutant 2,941 - - - - - - - - - -
5 Învățător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic I M - - 3,377 3,730 3,901 3,987 4,262 4,504 4,760 4,987 5,187
- cu grad didactic II - 3,088 3,187 3,538 3,581 3,657 3,752 3,984 4,150 4,349 4,596
- definitiv - 2,983 3,007 3,439 3,481 3,567 3,695 3.747 3,880 4,117 4,312
- debutant 2,936 - - - - - - - - - -
6 Profesor, învățător, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) M 2,039 2,110 2,158 2,561 2,609 2,656 2,703 2,751 2,798 2,893 3,045

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei
Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile didactice auxiliare din învățământ*)
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor**) minim maxim
Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,292 4,843
2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2,954 4,702
3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,450 4,516
4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,338 3,473
5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,153
6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 2,777 4,080
7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,386 3,663
8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,335 3,212
9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,120
10 Informatician gradul IA S 3,476 4,970
11 Informatician gradul I S 3,128 4,828
12 Informatician gradul II S 2,731 4,599
13 Informatician gradul III S 2,301 3,571
14 Informatician gradul IV S 2,196 3,234
15 Informatician debutant S 2,153
16 Informatician gradul I SSD 2,639 4,080
17 Informatician gradul II SSD 2,448 3,663
18 Informatician gradul III SSD 2,187 3,212
19 Informatician debutant SSD 2,120
20 Instructor-animator gradul I S 2,520 3,437
21 Instructor-animator gradul II S 2,261 2,978
22 Instructor-animator gradul III S 2,196 2,723
23 Instructor-animator debutant S 2,153
24 Instructor-animator gradul I SSD 2,365 3,162
25 Instructor-animator gradul II SSD 2,210 2,750
26 Instructor-animator gradul III SSD 2,162 2,404
27 Instructor-animator debutant SSD 2,120
28 Asistent social gradul I S 2,749 3,711
29 Asistent social gradul II S 2,292 3,116
30 Asistent social gradul III S 2,196 2,767
31 Asistent social debutant S 2,153
32 Asistent social gradul I SSD 2,294 3,106
33 Asistent social gradul II SSD 2,125 2,687
34 Asistent social debutant SSD 2,111
35 Corepetitor gradul I S 2,520 3,437
36 Corepetitor gradul II S 2,261 2,978
37 Corepetitor gradul III S 2,196 2,723
38 Corepetitor debutant S 2,153
39 Corepetitor gradul I SSD 2,365 3,162
40 Corepetitor gradul II SSD 2,210 2,750
41 Corepetitor gradul III SSD 2,162 2,511
42 Corepetitor debutant SSD 2,120
43 Secretar IA****) S 3,379 4,970
44 Secretar I******) S 3,034 4,828
45 Secretar II******) S 2,590 4,599
46 Secretar III******) S 2,301 3,571
47 Secretar IV******) S 2,196 3,234
48 Secretar debutant******) S 2,153
49 Secretar I******) SSD 2,398 4,190
50 Secretar II******) SSD 2,269 3,747
51 Secretar II******) SSD 2,195 3,274
52 Secretar III******) SSD 2,153 2,671
53 Secretar debutant******) SSD 2,111
54 Secretar IA******) M 2,171 3,595
55 Secretar I******) M 2,134 3,276
56 Secretar II******) M 2,096 2,902
57 Secretar III******) M 2,057 2,600
58 Secretar debutant******) M 2,016
59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,114 3,501
60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,076 3,188
61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,038 2,823
62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,016
63 Informatician IA PL/M 2,171 3,595
64 Informatician I PL/M 2,134 3,276
65 Informatician II PL/M 2,096 2,902
66 Informatician III PL/M 2,057 2,600
67 Informatician debutant PL/M 2,016
68 Instructor-animator IA M 2,114 2,724
69 Instructor-animator I M 2,076 2,363
70 Instructor-animator II M 2,038 2,144
71 Instructor-animator debutant M 2,016
72 Instructor de educație extrașcolară IA M 2,171 2,798
73 Instructor de educație extrașcolară I M 2,134 2,566
74 Instructor de educație extrașcolară II M 2,096 2,250
75 Instructor de educație extrașcolară III M 2,057 2,138
76 Instructor de educație extrașcolară debutant M 2,016
77 Asistent social I PL/M 2,314 3,132
78 Asistent social II PL/M 2,076 2,676
79 Asistent social III PL/M 2,038 2,277
80 Asistent social debutant PL/M 2,016
81 Corepetitor I M 2,114 2,405
82 Corepetitor II M 2,076 2,184
83 Corepetitor III M 2,038 2,118
84 Corepetitor debutant M 2,016
85 Tehnician IA*****) M 2,171 3,299
86 Tehnician I*****) M 2,134 3,149
87 Tehnician II*****) M 2,096 2,859
88 Tehnician III*****) M 2,057 2,661
89 Tehnician debutant*****) M 2,016
90 Laborant IA S 3,150 4,277
91 Laborant I S 2,822 3,850
92 Laborant II S 2,357 3,202
93 Laborant I SSD 2,136 3,788
94 Laborant II SSD 2,125 3,486
95 Laborant III SSD 2,111 3,087
96 Laborant I PL/M 2,057 2,941
97 Laborant II PL/M 2,019 2,610
98 Laborant debutant PL/M 1,998
99 Pedagog școlar IA S 3,150 4,277
100 Pedagog școlar I S 2,822 3,850
101 Pedagog școlar II S 2,357 3,202
102 Pedagog școlar I SSD 2,136 3,788
103 Pedagog școlar II SSD 2,125 3,486
104 Pedagog școlar III SSD 2,111 3,087
105 Pedagog școlar IA M 2,057 2,753
106 Pedagog școlar I M 2,019 2,465
107 Pedagog școlar II M 1,998
108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 2,842 5,418
109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,564 5,131
110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,323 4,491
111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,258 3,861
112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,196 3,436
113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,153
114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,171 3,595
115 Analist (programator) ajutor; I M 2,134 3,276
116 Analist (programator) ajutor; II M 2,096 2,902
117 Analist (programator) ajutor; III M 2,057 2,600
118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,016
119 Operator, controlor date; I M 2,171 3,333
120 Operator, controlor date; II M 2,134 2,955
121 Operator, controlor date; III M 2,096 2,649
122 Operator, controlor date; IV M 2,057 2,354
123 Operator, controlor date; debutant M 2,016
124 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, I S 2,751 5,503
125 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, II S 2,293 4,585
126 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, III S 2,153 3,895
127 Comandant S 2,218 5,147
128 Șef mecanic S 2,106 4,160
129 Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 2,106 3,313
130 Căpitan M 1,971 3,086
131 Șef mecanic M 1,971 3,019
132 Ofițer punte M 1,971 2,813
133 Ofițer mecanic, ofițer electrician M 1,971 2,743
134 Șef echipaj M 1,971 2,881
135 Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic M 1,971 2,005
136 Inginer gradul IA S 2,320 4,486
137 Inginer gradul I S 2,269 4,208
138 Inginer gradul II S 2,238 3,858
139 Inginer gradul III S 2,196 3,499
140 Inginer gradul debutant S 2,153
141 Subinginer gradul I SSD 2,185 3,856
142 Subinginer gradul II SSD 2,175 3,568
143 Subinginer gradul III SSD 2,153 3,149
144 Subinginer debutant SSD 2,111
145 Medic primar S 2,800 5,603
146 Medic specialist S 2,698 5,143
147 Medic S 2,418 4,837
148 Medic stagiar S 2,153 0,000
149 Farmacist primar S 2,800 5,603
150 Farmacist specialist S 2,442 4,886
151 Farmacist S 2,196 4,073
152 Farmacist stagiar S 2,153
153 Dentist principal SSD 2,136 3,788
154 Dentist SSD 2,125 3,486
155 Dentist debutant SSD 2,111
156 Tehnician dentar principal M 2,057 3,406
157 Tehnician dentar M 2,019 3,100
158 Tehnician dentar debutant M 1,998
159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2,800 5,603
160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,442 4,886
161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,196 4,073
162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,153
163 Psiholog, sociolog principal S 2,398 4,798
164 Psiholog, sociolog S 2,208 4,269
165 Psiholog, sociolog debutant S 2,153
166 Cercetător științific principal I S 2,800 5,603
167 Cercetător științific principal II S 2,698 5,143
168 Cercetător științific principal III S 2,418 4,837
169 Cercetător științific S 2,194 4,241
170 Asistent de cercetare științifică S 2,157 4,001
171 Asistent de cercetare științifică stagiar S 2,115
172 Asistent I M 2,114 3,501
173 Asistent II M 2,076 3,188
174 Asistent III M 2,038 2,823
175 Asistent stagiar M 2,016
176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2,950 5,903
177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2,834 5,402
178 Regizor artistic, picior, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 2,509 5,020
179 Regizor artistic, picior, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 2,301 4,449
180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 2,196 3,754
181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 2,153
182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2,770 5,280
183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet II S 2,498 4,997
184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet III S 2,281 4,410
185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IV S 2,196 3,754
186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet debutant S 2,153
187 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 2,007 3,018
188 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 1,988 2,611
189 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 1,969 2,322
190 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 1,868
191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 2,346 4,693
192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 2,218 4,013
193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 2,196 3,754
194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 2,153
195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 2,114 3,501
196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 2,076 3,188
197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 2,038 2,823
198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 2,016
199 Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 2,346 4,693
200 Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 2,218 4,114
201 Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 2,196 3,974
202 Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 2,153
203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,185 3,856
204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,175 3,568
205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,153 3,149
206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,111
207 Secretar de redacție, tehnoredactor IA M 2,114 3,501
208 Secretar de redacție, tehnoredactor I M 2,076 3,188
209 Secretar de redacție, tehnoredactor II M 2,038 2,823
210 Secretar de redacție, tehnoredactor debutant M 2,016
211 Regizor scenă (culise) I M 2,114 3,501
212 Regizor scenă (culise) II M 2,076 3,188
213 Regizor scenă (culise) III M 2,038 2,823
214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,016
215 Căpitan secund, șef electrician, șef mecanic secund S 2,157 3,903
216 Ofițer aspirant S 2,115
217 Șef stație RTG M 1,971 3,264
218 Ofițer RTG I M 2,082 2,849
219 Ofițer RTG II M 2,057 2,600
220 Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer, dragor; aspirant M 1,971
221 Medic veterinar I S 2,697 5,142
222 Medic veterinar II S 2,261 4,371
223 Medic veterinar III S 2,196 3,754
224 Medic veterinar debutant S 2,153
225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,260 4,369
226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2.218 3,823
227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,196 3,754
228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,153
229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 2,800 5,603
230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,261 4,383
231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,196 3,974
232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,153
233 Conservator, restaurator I SSD 2,199 3,856
234 Conservator, restaurator II SSD 2,175 3,568
235 Conservator, restaurator III SSD 2,153 3,149
236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,111
237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,114 3,501
238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,076 3,188
239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,038 2,823
240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,016
241 Mânuitor carte M/G 1,971 2,202
242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,482 4,898
243 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,439 3,919
244 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,370 3,606
245 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) S 2,153
246 Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******) SSD 2,199 3,856
247 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,175 3,568
248 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,153 3,149
249 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,111
250 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,372 3,299
251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,287 3,149
252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,205 2,602
253 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) M 2,016
254 Antrenor categoria I 2,450 4,899
255 Antrenor categoria II 2,191 4,120
256 Antrenor categoria III 2,153 3,892
257 Antrenor categoria IV 2,115 3,536
258 Antrenor categoria V 2,075 3,093
259 Antrenor debutant 2,035 0,000
260 Șef atelier-școală I M 2,252 2,610
261 Șef atelier-școală II M 2,220 2,516
262 Șef atelier-școală III M 2,211 2,348
263 Instructor I M 2,251 2,444
264 Instructor II M 2,231 2,319
265 Model I M 2,251 2,348
266 Model II M 2,231 2,319
267 Supraveghetor noapte G 2,159 2,243
268 Medic primar învățământ special S 3,273 6,451
269 Medic specialist învățământ special S 2,698 5,143
270 Medic învățământ special S 2,418 4,837
271 Medic stagiar învățământ special S 2,153 0,000
272 Asistent medical principal învățământ special SSD 2,294 3,752
273 Asistent medical învățământ special SSD 2,125 3,359
274 Asistent medical debutant învățământ special SSD 2,111
275 Asistent medical I învățământ special PL/M 2,314 3,700
276 Asistent medical II învățământ special PL/M 2,076 3,306
277 Asistent medical debutant învățământ special PL/M 2,016
278 Infirmieră învățământ special G 1,971 2,202
279 Mediator școlar I M/G 2,038 2,202
280 Mediator școlar II M/G 2,016 2,138
281 Mediator școlar debutant M/G 1,971

*) Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, este autorizat ca în funcție de dinamica învățământului să stabilească noi funcții didactice auxiliare.

**) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare din învățământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se utilizează numai pentru secretar șef de universitate.

*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor-școală.

******) Se utilizează și pentru funcția de secretar prevăzută în H.G. nr. 1.251/2005.

*******) Se utilizează și pentru funcțiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator și funcționar prevăzute în H.G. nr. 1.251/2005.

NOTĂ: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienții de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

Indemnizații de conducere specifice

1. Funcțiile didactice din învățământul superior*)

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universității 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar științific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator Șef al facultății 15 20
8. Secretar științific al consiliului facultății 10 15
9. Director de departament 15 20
10. Șef de catedră 10 15

*) Indemnizația se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

2. Funcțiile didactice din învățământul gimnazial, profesional, liceal, de maiștri și alte unități*)

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
minim maxim
1. Director de școală sau de liceu 25 35
2. Director adjunct de școală sau de liceu 20 25
3. Director (educatoare, învățător sau institutor) 15 25
4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35

*) Se calculează la salariul de bază al funcției didactice.

**) Se calculează la salariul de bază al funcției didactice și se aplică inclusiv la județele pilot.

3. Funcțiile didactice din unitățile de învățământ ale județelor pilot*)

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază**) - % -
maxim
1. Director al unității de învățământ până la 50
2. Director adjunct al unității de învățământ până la 40

*) Indemnizația se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (11) și (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

**) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

4. Alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Secretar-șef instituție înv. superior 30
2. Secretar-șef facultate 25
3. Secretar-șef*) 20

*) Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

Indemnizații și sporuri pentru îndeplinirea unor activități
specifice învățământului

1. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției didactice de predare de bază, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri

Nr. crt. Funcția Indemnizația în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1. Diriginte, învățător, institutor și educatoare*) 10% din salariul de bază al funcției didactice deținute

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

2. Indemnizații și sporuri pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază.

1. Indemnizațiile pentru activitatea președinților comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului fără a depăși salariul de bază al funcției didactice (grilă).
Președintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deține titlul științific de doctor, inspector școlar, director de liceu, cu gradul didactic I
2. Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practica pedagogică un spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcției didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți.
;
se încarcă...