Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Norma privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) din 20.06.2007

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

b) să nu permitem accesul terților la ECS;

c) să nu utilizăm ECS în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm ECS altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm ECS;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la ECS;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului Informatic Integrat Vamal;

h) să asiguram confidențialitatea datelor și informațiilor de care luăm cunoștință prin utilizarea ECS.

4. Asigurarea condițiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorității Naționale a Vămilor asupra activității desfășurate privind:

a) respectarea obligațiilor referitoare la condițiile tehnice, comunicații și confidențialitatea și securitatea datelor;

b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze ECS și respectarea instrucțiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Națională a Vămilor

În cazul nerespectării obligațiilor asumate, am luat cunoștință că suntem pasibili de a suporta următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptelor săvârșite:

a) suspendarea temporară a autorizației de acces la ECS pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;

b) anularea autorizației de acces la ECS.

Autoritatea Națională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancțiunile acordate. Aplicarea sancțiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă și penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârșite.

Data Utilizator
Funcția ...................................
Numele ....................................
Semnătura .................................

ANEXA Nr. 6 la norme

AUTORITATEA NAȚIONALĂ A VĂMILOR

DIRECȚIA DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI,

COMUNICAȚII ȘI STATISTICĂ VAMALĂ

Exemplar nr. ............

AUTORIZAȚIE
pentru accesul la ECS
nr. .............. din ..............

1. Denumirea și sediul solicitantului .......................................

.............................................................................

2. TIN:*) ...................................................................

3. Certificatul digital/Numele utilizatorului: ..............................

Parolă: ...............................

DIRECTOR

*) Numărul unic de identificare (Trader Identification Number - TIN) are următoarea structură:

a) Identificator de țară conform ISO 3166 - 2 caractere - RO;

b) Cod unic de înregistrare al operatorului economic.

ANEXA Nr. 7 la norme

INSTRUCȚIUNI
de instalare si configurare a modulului ECS prin conexiune internet

A. Noțiuni generale

Modulul ECS permite utilizatorilor autorizați completarea declarației vamale de export, verificarea si transmiterea acesteia prin mijloace electronice la autoritatea vamală, printr-o conexiune criptată si securizată peste internet.

Utilizatorii autorizați, care își desfășoară activitatea pe lângă un anumit birou vamal, pot completa, în conformitate cu fluxul de prelucrare a datelor, declarația vamală de export sau, după caz, datele necesare încheierii exportului la biroul de ieșire din comunitate, fiind conectați la serverul ECS instalat la sediul central al Autorității Naționale a Vămilor.

B. Cerințe hardware

Modulul ECS a fost dezvoltat utilizând mediul Oracle.

Cerințele hardware necesare utilizarii modulului ECS sunt:

1. calculatoare PC echipate cu procesoare Intel Pentium IV cu minimum 512 MB RAM de memorie, 40 G HDD, USB, sistem de operare Windows XP;

2. conexiune internet stabilă (minimum 128K), nerecomandat dial-up;

3. imprimantă laser (600Dots/inch);

4. imprimantă matricială.

C. Cerințe software

Cerințele software necesare utilizării modulului ECS se pot clasifica in 3 categorii, respectiv în relație cu (1) software de baza, (2) suport de execuție si (3) software de comunicație.

(1) Software de baza

Modulul ECS poate fi lansat pe sistemele de operare din familia Microsoft Windows, respectiv Windows XP, Windows 2000 cu Service Pack 4 sau superior, pentru procesoare Intel.

(2) Suport de execuție

Modulul ECS necesită instalarea in prealabil a aplicației ORACLE Jinitiator 1.3.1.22, aplicație pusă la dispoziție gratuit si a cărei instalare este descrisă in secțiunea F.3. - Instalare si configurare modul ECS.

(3) Software de comunicație

Utilizatorul modulului ECS se va conecta la serverul din ANV - sediul central unde este autorizat - printr-o conexiune stabilă la internet furnizată de orice provider de servicii internet (ISP), folosind un browser tip Internet Explorer versiunea 6.0 sau o versiune superioara. Peste această conexiune se va stabili un canal criptat între calculatorul utilizatorului si gateway-ul VPN al ANV. Sesiunea VPN va fi realizată utilizând pachetul VPN Secure Client livrat de producătorul CheckPoint ce poate fi descărcat gratuit de la adresa:

http://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html,

link: Administrators:HFA-03 Configurable Installation, împreună cu instrucțiunile de instalare și configurare.

Acest pachet se instalează pe un calculator cu sistem de operare Windows; după ce utilizatorul se va conecta la internet, modulul VPN se va conecta la gateway prin user/parolă, stabilindu-se astfel un tunel criptat cu modulul CheckPoint VPN-1. În urma acestei acțiuni calculatorul utilizatorului va primi o adresa de IP asignată de către gateway-ul VPN de la Autoritatea Națională a Vămilor.

Instalarea modulului VPN

După descărcarea kit-ului de la adresa de mai sus, din directorul "Disk1" creat pe stația de lucru se lansează programul de instalare "Setup" pentru instalarea VPN.

Pentru funcționarea corectă trebuie setat "InstalVPN-1 SecureClient".

Configurarea clientului VPN

După instalarea clientului site-ul se configurează astfel: din fereastra ce se afișează, după un click dreapta pe icoana VPN-1 SecureClient aflată în bară, se selectează, cu conexiunea la internet stabilită, meniul Settings >New > Site si se introduce informația referitoare la site, respectiv adresa IP externă a gateway-ului, care în acest caz are valoarea 80.96.3.4.

Folosirea certificatelor digitale

Certificatul digital emis de către VPN Gateway-ul ANV este stocat într-un fișier cu extensia .p12 (ex. testweb.p12).

Acest fișier trebuie transferat pe calculatorul unde se realizează conexiunea prin SecureClient. Se poate copia certificatul la orice locație ce poate fi selectată prin apăsarea butonului Browse din fereastra VPN-1 SecureClient Authentication afișată odată cu apăsarea butonului Connect în fereastra VPN-1 SecureClient Connection. Certificatul poate fi, de asemenea, salvat și pe smartcard, în funcție de opțiunea utilizatorului și de nivelul de securitate ce se dorește pentru controlul accesului la date.

În situația în care compania dispune de un sistem de securitate de tip firewall prin care se face accesul la internet, trebuie ca porturile 500 și 264 să fie deschise pentru a asigura conexiunea prin canal VPN.

Mențiune:

1. Utilizatorul de ECS primește de la Autoritatea Națională a Vămilor un fișier *.p12 si parola corespunzătoare. Acesta reprezintă certificatul digital care asigură conectarea utilizatorului la ECS printr-o conexiune criptată peste internet.

2. Utilizatorul descarcă VPN Secure Client de la adresa:

http://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html

link: Administrators:HFA-03 Configurable Installation și instalează și configurează clientul.

3. În momentul stabilirii canalului VPN dintre calculatorul utilizatorului si gateway-ul Autorității Naționale a Vămilor, calculatorul va primi o adresă din clasa 10.255.*. Autoritatea Națională a Vămilor își rezervă dreptul de a actualiza clasele de adrese în situația în care se depășește numărul maxim de adrese ce poate fi alocat pentru o clasă.

4. Pentru a se putea stabili conexiunea dintre cele două puncte ale canalului VPN (calculatorul utilizatorului și gateway-ul Autorității Naționale a Vămilor), accesul la internet prin diferite firewall-uri (ale modulului din Domeniul Extern și/sau ale provider-ului de internet) trebuie sa permită protocoalele ipsec, esp și ike (TCP și UDP) pe portul 500.

D. Instalarea și configurarea componentelor software

Pentru a avea acces la modulul ECS, utilizatorul trebuie să instaleze și să configureze componentele software descrise în secțiunea Cerințe Software. Modulul ECS ține cont de următoarele ipoteze:

sistemul de operare Microsoft Windows este instalat într-o partiție creată pe dispozitivul logic C:
structura de fișiere componente ale modulului ECS va fi creată tot pe dispozitivul logic C:

În acest context trebuie efectuate următoarele configurări:

1. Pentru conectarea la aplicația ECS în fișierul

c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts se va adăuga următoarea adresă:

172.20.1.158 ecs

2. Pentru stabilirea conexiunii la serverul ECS se poate utiliza orice browser de internet; se recomandă Internet Explorer, versiunea minimă 6.0.

De menționat că înaintea lansării sesiunii de lucru este recomandat ca fișierele temporare de internet să fie șterse. În meniul din Internet Explorer se selectează opțiunea "Tools/Internet Options ......"

Din rubrica "Temporary Internet files", din fereastra afișată, se apelează butoanele "Delete Cookies.." și "Delete Files..", pentru a șterge atât fișierele temporare, cât și fișierele de tip Cookies.

E. Instalarea și configurarea modulului ECS

Pentru instalarea și configurarea modulului ECS de către utilizator, după ce acesta a fost autorizat de către Autoritatea Națională a Vămilor și apoi înregistrat în VPN Gateway al Autorității Naționale a Vămilor pe baza unui certificat digital, cu generarea tuturor structurilor de informație care să permită utilizatorului conectarea la serverul ECS, este necesar ca acesta să parcurgă următorii pași:

1. În fereastra de adrese (URL-uri) a unui browser de internet se va scrie următoarea adresă:

http://ecs:7778/forms/frmservletșconfig=ecs_dec

2. Prin lansarea acestui link se va descărca și instala pe stația locală aplicația Oracle JInitiator 1.3.1.22:

În momentul în care instalarea este terminată, aplicația ECS este lansată în execuție. Conectarea la ECS se face pe bază de user și parolă atribuite pentru fiecare birou vamal în conformitate cu prevederile normelor de acces.

F. Dispoziții finale

De evitat a se lansa simultan în execuție două sesiuni ale modulului ECS pentru același utilizator. Acest lucru poate conduce la blocarea comunicațiilor și la imposibilitatea lucrului pe calculatorul unde un astfel de eveniment poate să apară.

Se recomandă ca la închiderea fiecărei sesiuni de lucru utilizatorul să închidă toate ferestrele de lucru.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...