Guvernul României

Hotărârea nr. 308/1997 referitoare la strategia națională de informatizare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 iulie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea realizării societății informaționale în România și a pregătirii aderării la Uniunea Europeană și la N.A.T.O.,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Accelerarea realizării infrastructurii informaționale naționale, bazată pe tehnologiile informației, este un obiectiv strategic prioritar al dezvoltării economico-sociale și al integrării în Uniunea Europeană și în N.A.T.O.

Art. 2. -

Comisia Națională de Informatică, împreună cu ministerele, alte organe centrale implicate și Banca Națională a României, va definitiva și va supune aprobării Guvernului, în termen de 90 de zile, Strategia națională de informatizare și implementarea în ritm accelerat a societății informaționale și Programul de acțiuni privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România.

p. PRIM-MINISTRU
ULM SPINEANU

Contrasemnează:
Comisia Națională de Informatică,
Iustin Tănase,
secretar de stat
Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
și a Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Remus Opriș

București, 23 iunie 1997.

Nr. 308.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...