la norme -
RAPORT
privind contractele de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii atribuite în anul ...

Autoritatea contractantă

Adresa: .....................................................................

C.U.I. : .....................................................................

Nr. de înregistrare la registrul comerțului: ................................

Telefon/fax: ................................................................

E-mail: .....................................................................

Tipuri de contracte Număr total contracte
Contracte de concesiune de lucrări publice, din care atribuite prin:
- dialog competitiv
- licitație restrânsă
- licitație deschisă
- negociere cu publicarea anunțului de participare
Contracte de concesiune de servicii, din care atribuite prin:
- dialog competitiv
- licitație restrânsă
- licitație deschisă
- negociere cu publicarea anunțului de participare
TOTAL:
Semnătura autorizată
................................

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIȚIE A RISCURILOR DE PROIECT (Model)
MODELE pentru anunțurile de participare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI a, în conformitate cu prevederile art 24 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
RAPORT privind contractele de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii atribuite în anul
;
se încarcă...