Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 60.
-

(1) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (2), concedentul are obligația de a elibera concesionarului documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către acesta și la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării contractului respectiv.

(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, concedentul având, suplimentar obligațiilor prevăzute la alin. (1), și următoarele obligații:

a) să depună un exemplar la dosarul concesiunii; și

b) să transmită un exemplar Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în scopul monitorizării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Omisiunea transmiterii documentului constatator prevăzut la alin. (2) lit. b) sau transmiterea unui document care conține informații eronate intră sub incidența prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanța de urgență.

(4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în contencios administrativ, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 50 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 51 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 52 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 53 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 54 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 55 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 56 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 59 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 60 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...