Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii -
Art. 54.
-

(1) Contractul trebuie să prevadă situațiile în care acesta poate înceta, după cum urmează:

a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar și a clauzelor contractuale specifice;

b) în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent și cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

c) în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar și cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, dar numai cu plata de despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

e) în cazuri de forță majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunțare fără plata unei despăgubiri.

(2) Suplimentar prevederilor alin. (1) lit. b), contractul trebuie să conțină proceduri adecvate de rezolvare a neconformităților în îndeplinirea cerințelor de performanță și calitate stabilite în situația prevăzută la art. 51 alin. (1), inclusiv penalități aplicabile în cazul constatării unor astfel de neconformități, până la corectarea acestora.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 44 Garanția de participare
Art 45 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 46 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 47 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 48 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 49 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 50 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 51 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 52 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 53 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 54 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 55 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 56 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 59 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 60 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 61 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 62 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...