Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii -
Art. 49.
-

(1) Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a activităților, la prețuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum și întreținerea și dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activități. În acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de către concesionar trebuie stabilit astfel încât să îl determine pe acesta să depună toate diligențele necesare pentru reducerea costurilor respective.

(2) Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă, în mod obligatoriu, preluarea celei mai mari părți din riscurile exploatării aferente contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(3) În sensul prevederilor alin. (2), riscul exploatării este constituit din:

a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță și calitate ai construcției/serviciului, clar determinați și măsurabili, pe întreaga durată de viață a proiectului;

b) riscul de piață, respectiv neîntrebuințarea de către utilizatorii finali a rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță și calitate sunt integral respectați.

(4) Concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabilește faptul că riscul de exploatare este preluat integral de concesionar. În cazul în care contractul conține clauze în acest sens, concedentul are dreptul de a primi și o redevență care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activităților realizate.

(5) Fără a afecta prevederile art. 3, în cazul în care riscul de exploatare este distribuit între concedent și concesionar, prin contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să se stabilească în mod explicit contribuția financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum și alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 39 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 40 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
Art 41 Garanția de participare
Art 42 Garanția de participare
Art 43 Garanția de participare
Art 44 Garanția de participare
Art 45 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 46 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 47 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 48 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 49 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 50 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 51 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 52 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 53 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 54 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 55 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 56 Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 59 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...