Dispoziții generale -
Art. 4.
-

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a desemna un colectiv de coordonare și supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(2) Membrii colectivului de coordonare și supervizare prevăzut la alin. (1) sunt numiți de autoritatea contractantă din cadrul specialiștilor proprii, la care se pot adăuga, după necesități, experți externi.

(3) Principalele responsabilități ale colectivului prevăzut la alin. (1) constau în:

a) fundamentarea deciziei de concesionare, astfel cum este prevăzut la cap. II;

b) elaborarea documentației de atribuire conform prevederilor cap. III;

c) stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile art. 26-28.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 9 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 10 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 11 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 12 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 13 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 14 Elaborarea documentației de atribuire
;
se încarcă...