Elaborarea documentației de atribuire -
Art. 16.
-

(1) În mod specific pentru contractele de concesiune de lucrări publice și de servicii, caietul de sarcini trebuie să conțină:

a) obiectivele pe termen lung, mediu și imediate ale proiectului;

b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, dacă este cazul, investițiile pe care concesionarul va fi obligat să le realizeze și termenul de realizare a acestora;

c) descrierea activităților, condiții generale tehnice și de calitate;

d) dacă există, condiții speciale impuse de natura activităților care vor intra în obiectul contractului de concesiune, cum ar fi condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului sau privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului național, condiții privind protejarea secretului de stat, utilizarea unor materiale cu regim special, condiții speciale impuse de acorduri și convenții la care România este parte;

e) propunerea autorității contractante de distribuție a riscurilor de proiect;

f) dacă este cazul, opțiunea concedentului pentru forma de organizare a concesionarului;

g) dacă este cazul, opțiunea pentru crearea unei companii de proiect;

h) clauze financiare și de asigurări;

i) dacă este cazul, regimul bunurilor utilizate și/sau realizate de concesionar în timpul derulării contractului de concesiune;

j) cuantumul garanțiilor care urmează a fi constituite, după caz.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. g), prin companie de proiect se înțelege o societate comercială rezidentă în România, constituită de concedent, prin unități aflate în subordinea sau sub autoritatea sa, și concesionar, funcționând în baza legii și având ca unic scop realizarea obiectivelor concesiunii de lucrări publice sau de servicii.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 9 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 10 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 11 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 12 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 13 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 14 Elaborarea documentației de atribuire
Art 15 Elaborarea documentației de atribuire
Art 16 Elaborarea documentației de atribuire
Art 17 Elaborarea documentației de atribuire
Art 18 Elaborarea documentației de atribuire
Art 19 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 20 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 21 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 22 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 23 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 24 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 25 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 26 Aplicarea procedurilor de atribuire și evaluarea ofertelor
;
se încarcă...