Fundamentarea deciziei de concesionare -
Art. 13.
-

(1) În cazul prevăzut la art. 12, autoritatea contractantă, prin colectivul de coordonare și supervizare prevăzut la art. 4, are obligația de a lua toate măsurile prin care să se asigure că elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizează la un nivel corespunzător și că reflectă în totalitate cerințele și condițiile solicitate.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), principalele atribuții ale colectivului de coordonare și supervizare sunt următoarele:

a) facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de date, măsurători și, în general, la orice informație disponibilă care ar putea servi la elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;

b) facilitarea contractelor consultantului cu alte autorități publice și/sau cu persoane de drept privat;

c) analizarea fiecărui raport intermediar și a raportului final, precum și formularea observațiilor și propunerilor de modificare;

d) avizarea îndeplinirii de către consultant a activităților desfășurate în fiecare fază;

e) elaborarea unui raport de avizare a finalizării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și prezentarea acestuia conducătorului autorității contractante în vederea aprobării.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 9 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 10 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 11 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 12 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 13 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 14 Elaborarea documentației de atribuire
Art 15 Elaborarea documentației de atribuire
Art 16 Elaborarea documentației de atribuire
Art 17 Elaborarea documentației de atribuire
Art 18 Elaborarea documentației de atribuire
Art 19 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 20 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 21 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 22 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 23 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
;
se încarcă...