Fundamentarea deciziei de concesionare -
Art. 11.
-

Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea și oportunitatea concesiunii și să demonstreze că:

a) proiectul este realizabil;

b) proiectul răspunde cerințelor și politicilor autorității publice;

c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;

d) varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice sau de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziție publică;

e) proiectul beneficiază de susținere financiară, menționând, dacă este cazul, care este contribuția autorității contractante.

Acesta este un fragment din Norma de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din 24.01.2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 9 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 10 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 11 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 12 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 13 Fundamentarea deciziei de concesionare
Art 14 Elaborarea documentației de atribuire
Art 15 Elaborarea documentației de atribuire
Art 16 Elaborarea documentației de atribuire
Art 17 Elaborarea documentației de atribuire
Art 18 Elaborarea documentației de atribuire
Art 19 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 20 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
Art 21 Publicarea anunțurilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii
;
se încarcă...