Guvernul României

Hotărârea nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1997 până la 28 februarie 2002, fiind abrogat prin Lege 76/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/1997,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale vor lua măsurile necesare în vederea aplicării acestor norme.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara
p. Ministrul educației naționale,
Eugen Constantin Izbășoiu,
secretar de stat

București, 15 august 1997.

Nr. 456.

ANEXĂ

NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice
și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților
instituțiilor de învățământ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...