Art 24 " | Lege 7/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 24 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 24.
-

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau în una dintre următoarele situații:

a) în plata indemnizației pentru creșterea copilului, reglementată de dispozițiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2);

b) în concediu de maternitate și în plata indemnizației aferente și care, după încheierea acestei perioade, ar fi fost îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului reglementată de dispozițiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2);

c) ar fi fost îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului reglementată de dispozițiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2) și nu au solicitat acest drept;

d) cererile privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, reglementată de dispozițiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2), nu au fost soluționate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă și persoanelor care, până la data de 31 octombrie 2006, au realizat în sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel puțin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nașterii copilului.

(3) Condiția prevăzută la art. 1 alin. (1) se consideră a fi îndeplinită de persoanele prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2006 în baza dosarelor transmise la direcțiile teritoriale de către plătitorii acestui drept.

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b, drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv de la data depunerii cererii, dacă a fost depusă după acest termen.

(6) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și la alin. (2), drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se cuvin și se acordă în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1)."

Acesta este un fragment din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 7/2007:
Art I
Art 3 "
Art 6 "
Art 6^1 "
Art 14 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26^1 "
Art II
Art III
;
se încarcă...