Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită profesională" | Lege 50/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Titlul capitolului III va avea următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL III
Coordonarea, monitorizarea și controlul aplicării normelor
de conduită profesională"

4. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează, monitorizează și controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuții:

a) urmărește aplicarea și respectarea, în cadrul autorităților și instituțiilor publice, a prevederilor prezentului cod de conduită;

b) elaborează studii și analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită;

c) colaborează cu organizațiile neguvernamentale care au ca scop promovarea și apărarea intereselor legitime ale cetățenilor în relația cu funcționarii publici."

5. După articolul 20, se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...