Parlamentul României

Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1)

Siguranța în unitățile de învățământ se realizează sub coordonarea prefectului și este în responsabilitatea autorităților administrației publice locale, a inspectoratelor școlare, a inspectoratelor județene de poliție și a unităților școlare.

Art. 2. - Modificări (1)

La nivelul fiecărui județ și al municipiului București, în coordonarea prefectului, se elaborează și se aprobă de către reprezentanții inspectoratului școlar, ai inspectoratului județean de poliție și ai autorității administrației publice locale sistemul-cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic.

Art. 3. - Modificări (1)

În fiecare unitate școlară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentantiv al părinților, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condițiilor de acces în școală al profesorilor, elevilor și al vizitatorilor.

Art. 4. -

(1) Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea clădirilor unităților de învățământ, pentru iluminat și pentru alte măsuri prin care crește siguranța unităților școlare, la solicitarea consiliului de administrație al unităților școlare. Modificări (1)

(2) Cheltuielile privind creșterea siguranței unităților școlare nu pot fi puse pe seama acestora.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al părinților și cu consultarea reprezentanților elevilor, stabilesc pentru elevii unității de învățământ respective cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea.

Art. 6. - Modificări (1)

Prefecții, împreună cu inspectoratul școlar, inspectoratul județean de poliție și cu autoritatea administrației publice locale, analizează trimestrial modul în care se asigură protecția unităților de învățământ.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 2 martie 2007.

Nr. 35.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...