Parlamentul României

Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se ratifică Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, denumită în continuare Carta.

Art. 2. -

Prevederile Cartei se aplică următoarelor limbi minoritare folosite pe teritoriul României:

a) limba albaneză;

b) limba armeană;

c) limba bulgară;

d) limba cehă;

e) limba croată;

f) limba germană;

g) limba greacă;

h) limba italiană;

i) limba idiș;

j) limba macedoneană;

k) limba maghiară;

l) limba poloneză;

m) limba romani;

n) limba rusă;

o) limba ruteană;

p) limba sârbă;

q) limba slovacă;

r) limba tătară;

s) limba turcă;

ș) limba ucraineană.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, limbile minoritare sau regionale sunt limbile minorităților naționale.

Art. 4. -

Potrivit prevederilor art. 2 paragraful 1 din Cartă, dispozițiile părții a II-a din Cartă se aplică pentru următoarele limbi minoritare sau regionale:

a) limba albaneză;

b) limba armeană;

c) limba greacă;

d) limba italiană;

e) limba idiș;

f) limba macedoneană;

g) limba poloneză;

h) limba romani;

i) limba ruteană;

j) limba tătară.

Art. 5. -

Potrivit prevederilor art. 2 paragraful 2 și ale art. 3 paragraful 1 din Cartă, următoarele prevederi cuprinse în partea a III-a din Cartă se vor aplica limbilor minorităților naționale de mai jos:

a) limba bulgară:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), b) (ii), c) (iii), d) (iv), e) (ii), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3.

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b), c);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), c) (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagrafele a), b);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

b) limba cehă:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), b) (ii), c) (iii), d) (iv), g), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b), c);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), c) (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagrafele a), b);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

c) limba croată:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (ii), e) (iii), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), c) (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagrafele a), b);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

d) limba germană:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (i), e) (i), f) (iii), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v), b), c);

- paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b), c);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), d), e) (i), f (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagrafele a), b), c);

- paragraful 2 subparagrafele c), d), e);

articolul 14 - Schimburi trasfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

e) limba maghiară:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (i), e) (i), f) (i), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v), b), c);

- paragraful 2 subparagrafele b), c), d), e), f), g);

- paragraful 3;

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), b) (i), c) (i), d), e) (i), f) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1;

- paragraful 2 subparagrafele c), d), e);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

f) limba rusă:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (iii), c) (iii), d) (iv), e) (ii), f) (iii), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), c (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagrafele a), b);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

g) limba sârbă:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), b (i), c (i), d (iv), e) (ii), g), h), i);

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), c) (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:
paragraful 1 subparagrafele a), b);
articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

h) limba slovacă:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (iv), e) (ii), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d;

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), d), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), c) (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagrafele a), b);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

i) limba turcă:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (iv), e) (ii), f) (iii), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), d), e), f), g);

- paragraful 3;

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), c) (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagraful b);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b);

j) limba ucraineană:

articolul 8 - Învățământ:

- paragraful 1 subparagrafele a) (i), b) (i), c) (i), d) (iv), e) (iii), f) (iii), g), h), i);

- paragraful 2;

articolul 9 - Justiția:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), b) (ii), b) (iii), c) (ii), c) (iii), d);

- paragraful 2 subparagraful a);

- paragraful 3;

articolul 10 - Autoritățile administrative și serviciile publice:

- paragraful 1 subparagrafele a) (ii), a) (iii), a) (iv), a) (v);

- paragraful 2 subparagrafele b), d), e), f), g);

- paragraful 3 subparagrafele a), b), c);

- paragraful 4 subparagrafele b), c);

- paragraful 5;

articolul 11 - Mijloace de comunicare:

- paragraful 1 subparagrafele a) (iii), b) (ii), c) (ii), d), e) (i), g);

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 12 - Activități și facilități culturale:

- paragraful 1;

- paragraful 2;

- paragraful 3;

articolul 13 - Viața economică și socială:

- paragraful 1 subparagraful b);

articolul 14 - Schimburi transfrontaliere:

- paragraful a);

- paragraful b).

Art. 6. -

Prin sintagma număr considerat suficient, prevăzută la art. 8 paragraful 1 subparagraful a) (iii) din Cartă, se înțelege numărul minim de elevi necesar pentru înființarea unei clase sau grupe, în condițiile prevederilor art. 158 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Prin sintagma zonă în cadrul căreia o limbă regională sau minoritară este folosită, prevăzută la art. 1 paragraful b) din Cartă, se înțelege unitățile administrativ-teritoriale în care o limbă regională sau minoritară este folosită de cel puțin 20% din numărul locuitorilor acelei unități administrativ-teritoriale.

Art. 8. -

Dispozițiile art. 9 din Cartă se vor aplica în concordanță cu prevederile art. 128 din Constituția României, republicată, precum și cu cele ale art. 14 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Prevederile art. 10 din Cartă se vor aplica în concordanță cu prevederile Constituției României, republicată, cu cele ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, precum și cu cele ale Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificată de România prin Legea nr. 33/1995.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

Dispozițiile art. 11 paragraful 1 subparagraful f) (i) din Cartă se vor aplica în concordanță cu prevederile Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -

Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, după caz, vor lua măsurile necesare în vederea aplicării dispozițiilor prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 octombrie 2007.

Nr. 282.

CARTA EUROPEANĂ
a limbilor regionale sau minoritare

;
se încarcă...