Dispoziții generale | Lege 246/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul de Drept Public și Științe Administrative al României, denumit în continuare Institut, for național științific, cu personalitate juridică, de drept public, sub control parlamentar.

(2) Institutul este continuatorul tradiției științifice a Institutului de Științe Administrative înființat în anul 1925, tradiție reluată și promovată prin Asociația Institutul de Științe Administrative "Paul Negulescu". Doctrină (1)

(3) Institutul reunește personalități reprezentative din domeniul dreptului și al științelor administrative, de înaltă competență profesională, cu titlul științific de doctor și doctoranzi, cu experiență în activitatea de cercetare științifică ori în învățământul juridic superior sau care ocupă funcții în administrația publică sau în autoritatea judecătorească. Modificări (1)

(4) Sediul Institutului este în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, județul Sibiu.

(5) Institutul editează Revista de drept public. Redacția revistei are sediul în București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 64, sectorul 5. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Institutul are ca scop fundamentarea științifică a soluțiilor de perfecționare a organizării și funcționării autorităților publice centrale și locale, prezentând rapoarte științifice anuale Parlamentului și, după caz, Guvernului și Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Rapoartele științifice anuale ale Institutului vor cuprinde și propunerile de perfecționare a legislației și de armonizare a dreptului public intern cu dreptul public comunitar.

Art. 3. -

(1) Pentru desfășurarea de cursuri postuniversitare, Institutul se poate asocia cu instituții de învățământ superior sau cu instituții de profil din țară, acreditate în acest scop, precum și cu instituții similare din străinătate, în condițiile legii, și poate organiza cursuri de specializare și de perfecționare. Modificări (1)

(2) Institutul realizează studii, proiecte și publicații în domeniul dreptului public și al științelor administrative și dezvoltă relații de colaborare cu autorități, instituții și organizații neguvernamentale de profil din țară sau din străinătate.

Art. 4. -

(1) Finanțarea Institutului se realizează de la bugetul de stat și din alte surse, în condițiile legii. Modificări (8), Doctrină (1)

(2) Institutul poate dobândi bunuri prin sponsorizări, legate, donații sau alte mijloace legale, pe baza aprobării consiliului științific.

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Ulterior, prin Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de drept public și Științe Administrative al României s-au pus bazele Institutului de drept public și Științe Administrative al României, for național științific, cu personalitate juridică, de drept public, sub control parlamentar. S-a stabilit, prin art. 1 alin. (2) al legii, ca Institutul să fie continuatorul tradiției științifice aInstitutului de Științe Administrative înființat în anul 1925, tradiție reluată și promovată prin Asociația Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu” care continuă însă să funcționeze și în prezent, prin organizarea anuală aunor sesiuni științifice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 246/2007:
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea Institutului
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...