Art 9 Organizarea și funcționarea Institutului | Lege 246/2007

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Institutului -
Art. 9.
-

(1) Președintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani și poate fi reales. Președintele asigură conducerea operativă a Institutului și are calitatea de ordonator principal de credite. Modificări (1)

(2) Președintele Institutului este președintele consiliului științific și conduce lucrările adunării generale la care participă.

(3) Președintele reprezintă Institutul în raporturile cu terțe persoane fizice sau juridice din țară ori din străinătate.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine.

(5) În cazul în care președintele nu își poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de vicepreședinte, delegat, după caz, de consiliul științific sau de președinte.

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 246/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 6 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 7 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 8 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 9 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 10 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 11 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 12 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 13 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 14 Organizarea și funcționarea Institutului
Art 15 Organizarea și funcționarea Institutului
;
se încarcă...