Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 1.
-

(1) Se desemnează Ministerul Economiei și Finanțelor ca organ de specialitate al administrației publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcției de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidența legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 228/2007:
Art I
Art 1 "
Art 3 "
Art 6 "
Art 8 "
Art 9 "
Art II
;
se încarcă...