Parlamentul României

Legea nr. 222/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Centrul își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legale în vigoare și regulamentului propriu de organizare și funcționare."

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Imobilele în care își desfășoară activitatea Centrul, aflate în proprietatea publică a statului, cu excepția celor în care desfășoară activități de medicină preventivă, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române, cu menținerea destinației de spații pentru activități medicale."

3. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogă.

4. La articolul 6 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) controalele obligatorii, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru sau norme proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea Contractului-cadru."

5. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Fondurile pentru activitățile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b) se suportă din credite bugetare, iar cele prevăzute la lit. c)-g), din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat."

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, următoarele:

a) asistență medicală de urgență la domiciliu;

b) asistență medicală primară;

c) asistență medicală ambulatorie de specialitate;

d) centru de dializă cronică;

e) investigații paraclinice și de laborator;

f) servicii de farmacie la preț cu amănuntul;

g) activități de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedică, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastică și reparatorie și flebologie;

h) activități de medicina muncii."

7. La articolul 7 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) În acest sens, personalul Centrului beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de bază care se suportă din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat.

(3) Personalul Centrului poate beneficia de tichete de masă care se suportă exclusiv din venituri proprii."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 4 iulie 2007.

Nr. 222.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...