Parlamentul României

Legea nr. 212/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 11 iulie 2007.

În vigoare de la 14 iulie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din 31 ianuarie 2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Comisia Națională de Prognoză se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și coordonarea secretarului general al Guvernului, având rolul de a elabora studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordanță cu Programul de guvernare."

2. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Activitatea Comisiei Naționale de Prognoză se întemeiază pe principiile obiectivității, confidențialității, transparenței, responsabilității și deontologiei profesionale."

3. La articolul 3 alineatul (1), literele c) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) realizează analize și previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanță cu cerințele Ministerului Economiei și Finanțelor:

...............................................................................................................................

v) răspunde solicitărilor autorităților și instituțiilor publice, precum și ale persoanelor fizice și juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni și pe alte domenii și subsectoare, la cerere;".

4. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Națională de Prognoză colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, Banca Națională a României, cu institutele de cercetare și cu autoritățile administrației publice locale."

5. Alineatele (4), (5) și (6) ale articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Consiliul de Coordonare a Activității de Previziune este format din 7 membri, inclusiv președintele Comisiei Naționale de Prognoză, care este și președintele acestuia.

(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui Comisiei Naționale de Prognoză, cu avizul secretarului general al Guvernului.

(6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune beneficiază de o indemnizație trimestrială de participare la ședință egală cu 25% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 2 iulie 2007.

Nr. 212.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...