Parlamentul României

Legea nr. 176/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iunie 2007 până la 07 aprilie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 37/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 1 din 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților
din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale, precum și a autorităților publice centrale"

2. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) Bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, care funcționează în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se aprobă, după caz, prin decizie a primului-ministru sau prin ordin al șefului Cancelariei Primului-Ministru, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor."

3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se aprobă potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare din subordinea ministerelor sau a instituțiilor cu rețea sanitară proprie se aprobă conform reglementărilor specifice în domeniu."

4. Articolul 3 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iunie 2007.

Nr. 176.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...