Parlamentul României

Legea nr. 171/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iunie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) au fost preluate de societățile rezultate în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a societăților prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societățile supuse divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1)."

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și persoanele care au fost disponibilizate prin concedieri colective efectuate în perioada 1 februarie 2006-31 ianuarie 2007 de societățile stabilite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui program de restructurare și de reorganizare aprobat de instituția publică implicată în privatizare, dacă au fost preluate de aceste societăți după data de 1 ianuarie 2005, în baza actelor normative în vigoare."

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Dacă restructurarea și reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfășoară în etape, prevederile alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapă, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (3)."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iunie 2007.

Nr. 171.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...