Parlamentul României

Legea nr. 139/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 2007 până la 22 martie 2015, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 3/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul plăților directe din sectorul vegetal, valoarea sprijinului este stabilită pe hectar și/sau pe tonă și/sau pe kilogram, iar în cazul plăților directe complementare din sectorul zootehnic, valoarea sprijinului este stabilită pe exploatație și/sau pe cap de animal."

2. La articolul 7, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

a) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha."

3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Plățile naționale directe complementare în sectorul vegetal reprezintă plăți în cadrul schemelor de sprijin comunitare și constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafață și/sau pe tonă și/sau pe kilogram pentru culturile prevăzute în legislația în vigoare."

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Schema de plăți directe pe suprafață pentru culturi energetice reprezintă plăți în cadrul schemelor de sprijin comunitar și constă în acordarea unei sume unitare pe suprafață începând cu anul 2007, pentru culturile energetice destinate producției de biocombustibili, și anume: rapiță, floarea-soarelui, soia, porumb și alte culturi energetice, conform legislației în vigoare.

(2) Sursa de finanțare pentru plățile efectuate în cadrul schemei de plată directă pe suprafață pentru culturi energetice se asigură din Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA).

(3) Beneficiarii plăților efectuate în cadrul schemei de plată pe suprafață pentru culturi energetice sunt persoanele fizice și/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietar, arendaș, concesionar, asociat administrator în cadrul asociațiilor în participațiune, locatar sau altele asemenea, care au încheiat un contract de livrare a producției la un producător de biocombustibil.

(4) Condițiile de eligibilitate pentru acordarea de sume în cadrul schemei de plată pe suprafață pentru culturi energetice sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1)."

5. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Schema de plată separată pentru zahăr reprezintă plăți directe în cadrul schemelor de sprijin comunitar și constă în acordarea unei sume pe suprafață și/sau pe tonă începând cu anul 2007, pentru cultura de sfeclă de zahăr destinată producției de zahăr."

6. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Cuantumul anual al plăților directe unice pe suprafață (SAPS), al plăților naționale directe complementare (PNDC) în sectorul vegetal, al plăților pentru culturi energetice și al plăților separate pentru zahăr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor alocate de la bugetul de stat și a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinație de către Comisia Europeană. Suma înscrisă în plafoanele maximale aprobate pentru plățile din sectorul vegetal, prevăzute la art. 2 lit. a), b), d) și e), se constituie, după caz, din fondurile bugetului de stat și/sau din fondurile comunitare (FEGA și/sau FEADR)."

7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

(1) Sumele necuvenite acordate sub formă de sprijin se recuperează cu aplicarea dobânzilor și penalităților prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Persoanele care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de decontare aferente sprijinului financiar prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de sprijin financiar pentru o perioadă de 3 ani."

8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Articolul 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 2. -

Formele de asociere simplă sunt asocierile dintre două sau mai multe familii în baza unui contract de societate, având ca scop exploatarea terenurilor agricole, creșterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiționarea, prelucrarea și vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum și alte activități.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 21 mai 2007.

Nr. 139.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...