Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență

Definirea surselor

Art. 61. -

În condițiile prezentei legi, se definesc ca surse regenerabile de energie:

a) energia eoliană;

b) energia solară;

c) energia valurilor și a mareelor;

d) energia geotermală;

e) energia hidroelectrică;

f) energia conținută în fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și reziduuri de origine animală), silvicultură și industrii conexe, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și comunale, orășenești și municipale, denumită biomasă;

g) energia conținută în gazul de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit;

h) energia conținută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate;

i) energia conținută în produse secundare gazoase, obținute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos denumită biogaz;

j) energia conținută în produse lichide obținute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid denumită alcool carburant;

k) energia obținută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.

Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile

Art. 62. -

Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul național brut de energie electrică se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile

Art. 63. -

Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie se atestă prin intermediul garanțiilor de origine emise de autoritatea competentă.

Reguli de funcționare și comercializare a energiei electrice
produse din surse regenerabile

Art. 64. -

Autoritatea competentă stabilește regulile de funcționare a pieței de energie electrică, preluarea cu prioritate și comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, în măsura în care nu este deteriorat nivelul de siguranță a Sistemului electroenergetic național.

Criterii de promovare a energiei electrice
produse din surse regenerabile

Art. 65. -

Criteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie au în vedere următoarele:

a) atingerea țintei naționale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

b) compatibilitatea cu principiile concurențiale de piață;

c) caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie și tehnologiile de producere a energiei electrice;

d) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel mai eficient mod.

Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei
electrice din surse regenerabile

Art. 66. -

(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică scheme de sprijin, inclusiv prin măsuri de amortizare accelerată pentru investiții în surse regenerabile de energie.

(2) Sursele regenerabile eligibile, precum și schemele de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

Tehnologii de cogenerare

Art. 67. -

În condițiile prezentei legi, se definesc următoarele tehnologii de cogenerare cu:

a) turbine cu gaze în ciclu combinat cu recuperare de căldură și turbine cu abur;

b) turbină cu abur cu contrapresiune;

c) turbină cu abur cu condensație și prize reglabile;

d) turbine cu gaze și cazane recuperatoare;

e) motoare cu ardere internă;

f) microturbine;

g) motoare Stirling;

h) celule de combustie;

i) motoare termice;

j) cicluri organice Rankine;

k) orice altă instalație sau combinație de instalații prin care se produce simultan energie termică și electrică.

Cogenerarea de înaltă eficiență

Art. 68. -

În scopul promovării producerii energiei electrice în cogenerare, se definește cogenerarea de înaltă eficiență ca fiind procesul care îndeplinește unul dintre următoarele criterii:

a) realizarea de economie de energie primară la producerea energiei electrice în cogenerare de cel puțin 10% față de valorile de referință stabilite prin reglementări specifice pentru producerea separată a energiei electrice și termice - în centrale electrice de cogenerare cu puteri instalate de cel puțin 1 MW;

b) realizarea de economie de energie primară la producerea energiei electrice în cogenerare față de producerea separată a energiei electrice și termice - în centrale electrice de cogenerare cu puteri instalate sub 1 MW.

Garanțiile de origine

Art. 69. -

Certificarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență se atestă prin intermediul garanțiilor de origine emise de autoritatea competentă.

Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile

Art. 70. -

Autoritatea competentă prevede, prin reguli de funcționare a pieței de energie electrică, preluarea cu prioritate și comercializarea energiei electrice produse în instalații de cogenerare de înaltă eficiență, în măsura în care nu este deteriorat nivelul de siguranță a Sistemului electroenergetic național.

Criterii de promovare a energiei electrice produse
în cogenerarea de înaltă eficiență

Art. 71. -

Criteriile de promovare a energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficiență au în vedere următoarele:

a) asigurarea accesului concurențial al energiei electrice produse în cogenerare, în condițiile acoperirii tuturor costurilor justificate aferente cogenerării de înaltă eficiență;

b) caracteristicile diferitelor tehnologii de producere a energiei electrice în cogenerare;

c) promovarea utilizării eficiente a combustibililor;

d) asigurarea protecției mediului prin reducerea emisiilor poluante față de producerea separată a energiei electrice și termice.

Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice
în cogenerarea de înaltă eficiență

Art. 72. -

(1) Pentru promovarea producerii energiei electrice în cogenerarea de se aplică scheme de sprijin.

(2) Schemele de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea înaltă eficiență ministerului de resort.

Reguli de calificare și comercializare

Art. 73. -

(1) Pentru asigurarea accesului pe piață al energiei electrice produse în instalațiile de cogenerare existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aplică reguli de calificare și comercializare stabilite de autoritatea competentă.

(2) Termenele, condițiile și perioada de aplicare a regulilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Autorizații, licențe și concesiuni
Energia electrică
Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...