Procedura de licitație și alte proceduri | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autorizații, licențe și concesiuni - Proceduri pentru noi capacități energetice de producție -
Procedura de licitație și alte proceduri

Art. 24. -

(1) În cazul în care, în urma procedurii de autorizare, capacitățile de producție care se construiesc sau măsurile luate pe linia managementului eficienței energetice/cererii nu sunt suficiente pentru a garanta siguranța alimentării pentru consumul intern, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație sau orice altă procedură similară pentru atribuirea unui contract, în condiții de transparență și nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care să invite noi operatori economici sau titulari de licență de producere preexistenți să oferteze pentru realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice.

(2) În condițiile alin. (1) și în scopul asigurării protecției mediului și al promovării noilor tehnologii, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație privind realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice. Această procedură se poate referi la noi capacități sau la resursele de management al eficienței energetice/cererii.

(3) Ofertantului declarat câștigător i se va acorda autorizație de înființare și licențe, potrivit dispozițiilor secțiunii 1.

(4) Procedura de desfășurare a licitației pentru noi capacități de producere, precum și lista de criterii care stau la baza selecției ofertelor și atribuirea contractului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort și a autorității competente.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Regimul autorizării
Categoriile de autorizații și licențe
Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe
Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe
Obligațiile de serviciu public
Drepturile și obligațiile titularilor de autorizații de înființare și de licență asupra proprietății terților
Zonele de protecție și zonele de siguranță
Exproprierea
Modificarea autorizațiilor și licențelor
Suspendarea și retragerea autorizațiilor și licențelor
Procedura de licitație și alte proceduri
Obiectul concesiunii și autoritatea contractantă
;
se încarcă...