Principiile pentru fundamentarea propunerilor de prețuri și tarife reglementate | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prețuri și tarife -
Principiile pentru fundamentarea propunerilor de prețuri
și tarife reglementate

Art. 79. - Jurisprudență

(1) Propunerile de prețuri și tarife reglementate pentru energia electrică și termică produsă în cogenerare se elaborează de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competentă, și se comunică autorității împreună cu fundamentarea în formatul stabilit de aceasta.

(2) Operatorii economici din sectorul energiei electrice vor transmite autorității competente toate datele necesare folosite în procesul de fundamentare a solicitării și vor asigura accesul la aceste date al reprezentanților desemnați de autoritatea competentă.

(3) Ordinul de aprobare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru energia electrică, aplicabile consumatorilor și activităților cu caracter de monopol natural, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul va conține și data intrării lor în vigoare.

(4) Principiile care stau la baza stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate pentru energia electrică și termică produsă în cogenerare au în vedere următoarele:

a) prețurile/tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective și determinate într-o manieră transparentă, pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă;

b) prețurile/tarifele energiei electrice trebuie să acopere costurile justificate economic;

c) prețurile/tarifele trebuie să asigure o rată rezonabilă a rentabilității capitalului investit, stabilită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă;

d) tarifele și prețurile reglementate pentru consumatorii captivi trebuie să permită acestora alegerea tipului de preț/tarif care le este mai favorabil, dintre cele practicate de furnizor, în condițiile stabilite de autoritatea competentă;

e) tarifele de racordare trebuie să conțină numai costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare a clienților la rețeaua electrică.

(5) Este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate ale unui operator economic. Jurisprudență

(6) Furnizorului implicit și celui de ultimă opțiune li se recunosc integral în tarife costurile de achiziție justificate și costurile asociate, precum și o cotă rezonabilă de profit.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Garanțiile de origine
Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile
Criterii de promovare a energiei electrice produse în cogenerarea de înaltă eficiență
Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice în cogenerarea de înaltă eficiență
Reguli de calificare și comercializare
Tipurile de prețuri și tarife Fundamentarea acestora
Reglementarea tarifelor
Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor
Evidențierea costurilor și a veniturilor
Stabilirea costurilor și veniturilor reglementate
Principiile pentru fundamentarea propunerilor de prețuri și tarife reglementate
Limitarea prețurilor/tarifelor
Recuperarea costurilor
Interdicția subvenționării în producerea combinată a energiei electrice și termice
Serviciile conexe
Răspunderi
Infracțiuni
Contravenții
Regimul juridic al contravențiilor
Constatarea contravențiilor
Aplicarea sancțiunii contravenționale
;
se încarcă...