Obligațiile consumatorului de energie electrică | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Energia electrică -
Obligațiile consumatorului de energie electrică

Art. 56. - Jurisprudență

(1) Consumatorul de energie electrică răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare. Jurisprudență

(2) Nerespectarea de către consumatorul de energie electrică a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea următoarelor consecințe, după caz:

a) penalizări;

b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;

c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

(3) În cazul consumului fraudulos, consumatorul de energie electrică va fi deconectat de la rețeaua electrică, fiind obligat totodată la plata contravalorii energiei electrice consumate și a costurilor aferente deconectării, evaluate conform normelor tehnice în vigoare. Jurisprudență

(4) Consumatorul de energie electrică cu o putere instalată de cel puțin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relații contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Interdicții
Sistemele electroenergetice izolate
Furnizarea energiei electrice
Obligația furnizorului implicit privind contractele de furnizare
Desemnarea furnizorului de ultimă opțiune
Obligațiile furnizorului de ultimă opțiune
Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici și clienților comerciali mici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv
Obligația de contractare
Plata energiei furnizate
Răspunderile furnizorului
Obligațiile consumatorului de energie electrică
Drepturile consumatorului
Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelor
Protecția clienților vulnerabili
Măsurarea energiei electrice
Definirea surselor
Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile
Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile
Reguli de funcționare și comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile
;
se încarcă...