Măsurarea energiei electrice | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Energia electrică -
Măsurarea energiei electrice

Art. 60. - Practică judiciară (1)

(1) Energia electrică tranzacționată pe piața de energie electrică se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de autoritatea competentă.

(2) Transformatoarele de măsură aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigură, după caz, de: Practică judiciară (1)

a) operatorul de transport și de sistem;

b) producători;

c) operatorii de distribuție;

d) consumatori.

(3) Operatorii de măsurare pot fi: Practică judiciară (1)

a) operatorul de transport și de sistem;

b) producătorii;

c) operatorul de distribuție;

d) operatorul de măsurare independent.

(4) Operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorul de distribuție, are obligația de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii rețelelor electrice repective, în mod nemijlocit sau prin intermediul unui operator de măsurare independent desemnat de aceștia, cu condiția încadrării în costurile recunoscute de autoritatea competentă.

(5) În cazuri excepționale, când operatorii de transport și de sistem sau de distribuție nu instalează grupuri de măsurare în termenul și în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare, furnizorii sau clienții acestora pot opta, pe cheltuială proprie și cu notificarea prealabilă a autorității competente, pentru un operator de măsurare independent în vederea prestării serviciului de măsurare.

Mergi la:
Desemnarea furnizorului de ultimă opțiune
Obligațiile furnizorului de ultimă opțiune
Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici și clienților comerciali mici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv
Obligația de contractare
Plata energiei furnizate
Răspunderile furnizorului
Obligațiile consumatorului de energie electrică
Drepturile consumatorului
Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelor
Protecția clienților vulnerabili
Măsurarea energiei electrice
Definirea surselor
Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile
Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile
Reguli de funcționare și comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile
Tehnologii de cogenerare
Cogenerarea de înaltă eficiență
Garanțiile de origine
Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...