* | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

*

Prezenta lege transpune art. 2 pct. 3-12, 14, 15, 21, 23, art. 6 paragraful 3, art. 7 paragrafele 1 și 2, art. 7 paragraful 5 teza I și art. 23 paragraful 1 din Directiva 2003/54/CE privind regulile comune pentru piața internă de energie, care abrogă Directiva 96/92/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 176/37 din 15 iulie 2003, și prevederile art. 4 paragraful 3 din Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de căldură utilă pe piața internă de energie, care amendează Directiva 92/42/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 52/50 din 21 februarie 2004. Modificări (1)

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 9 ianuarie 2007.

Nr. 13.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...