Categoriile de autorizații și licențe | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizații, licențe și concesiuni - Autorizații și licențe -
Categoriile de autorizații și licențe

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Autoritatea competentă emite:

1. autorizații de înființare pentru: Modificări (1)

a) realizarea de noi capacități energetice de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor existente;

b) realizarea și/sau retehnologizarea de linii și stații de transport al energiei electrice;

c) realizarea și/sau retehnologizarea de linii și stații de distribuție a energiei electrice cu tensiune nominală de 110 kV;

2. licențe pentru:

a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare;

b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;

c) prestarea serviciului de sistem;

d) prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;

e) activități de administrare a piețelor centralizate;

f) activitatea de furnizare a energiei electrice.

(2) Autorizațiile de înființare pentru realizarea de capacități noi, prevăzute la alin. (1) pct. 1, se acordă numai pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului autorizației de înființare ori deținute cu un alt titlu legal.

(3) Licențele pentru exploatarea comercială a capacităților energetice noi se acordă în cazul în care capacitățile energetice noi sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului licenței ori proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, deținute cu un alt titlu legal.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Activitățile supuse regimului autorizării
Regimul autorizării
Categoriile de autorizații și licențe
Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe
Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe
Obligațiile de serviciu public
Drepturile și obligațiile titularilor de autorizații de înființare și de licență asupra proprietății terților
Zonele de protecție și zonele de siguranță
Exproprierea
Modificarea autorizațiilor și licențelor
Suspendarea și retragerea autorizațiilor și licențelor
Procedura de licitație și alte proceduri
Obiectul concesiunii și autoritatea contractantă
;
se încarcă...