Art 7 Autoritatea competentă | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorități și competențe - Autoritatea competentă -
Art. 7.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea competentă în sectorul energiei electrice este Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), instituție publică autonomă de interes național, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, care își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii.

(3) ANRE poate să înființeze structuri proprii teritoriale fără personalitate juridică.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Art 1 Domeniul de reglementare
Art 2 Obiectivele legii
Art 3 Înțelesul unor termeni și expresii
Art 4 Strategia și politica energetică
Art 5 Programul energetic
Art 6 Atribuțiile ministerului de resort
Art 7 Autoritatea competentă
Art 8 Finanțarea activității ANRE
Art 9 Conducerea ANRE
Art 10 Angajarea și salarizarea personalului ANRE
Art 11 Atribuțiile ANRE
Art 12 Electrificarea localităților
Art 13 Activitățile supuse regimului autorizării
Art 14 Regimul autorizării
Art 15 Categoriile de autorizații și licențe
Art 16 Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe
Art 17 Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe
;
se încarcă...