Art 60 Măsurarea energiei electrice | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Energia electrică - Măsurarea energiei electrice -
Art. 60.
- Jurisprudență

(1) Energia electrică tranzacționată pe piața de energie electrică se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de autoritatea competentă.

(2) Transformatoarele de măsură aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice în vederea decontării se asigură, după caz, de: Jurisprudență

a) operatorul de transport și de sistem;

b) producători;

c) operatorii de distribuție;

d) consumatori.

(3) Operatorii de măsurare pot fi: Jurisprudență

a) operatorul de transport și de sistem;

b) producătorii;

c) operatorul de distribuție;

d) operatorul de măsurare independent.

(4) Operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorul de distribuție, are obligația de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice pentru utilizatorii rețelelor electrice repective, în mod nemijlocit sau prin intermediul unui operator de măsurare independent desemnat de aceștia, cu condiția încadrării în costurile recunoscute de autoritatea competentă.

(5) În cazuri excepționale, când operatorii de transport și de sistem sau de distribuție nu instalează grupuri de măsurare în termenul și în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare, furnizorii sau clienții acestora pot opta, pe cheltuială proprie și cu notificarea prealabilă a autorității competente, pentru un operator de măsurare independent în vederea prestării serviciului de măsurare.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Art 50 Desemnarea furnizorului de ultimă opțiune
Art 51 Obligațiile furnizorului de ultimă opțiune
Art 52 Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici și clienților comerciali mici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv
Art 53 Obligația de contractare
Art 54 Plata energiei furnizate
Art 55 Răspunderile furnizorului
Art 56 Obligațiile consumatorului de energie electrică
Art 57 Drepturile consumatorului
Art 58 Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelor
Art 59 Protecția clienților vulnerabili
Art 60 Măsurarea energiei electrice
Art 61 Definirea surselor
Art 62 Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 63 Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 64 Reguli de funcționare și comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 65 Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 66 Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile
Art 67 Tehnologii de cogenerare
Art 68 Cogenerarea de înaltă eficiență
Art 69 Garanțiile de origine
Art 70 Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile
;
se încarcă...