Art 56 Obligațiile consumatorului de energie electrică | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Energia electrică - Obligațiile consumatorului de energie electrică -
Art. 56.
- Jurisprudență

(1) Consumatorul de energie electrică răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în condițiile stabilite prin contractul de furnizare. Jurisprudență

(2) Nerespectarea de către consumatorul de energie electrică a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea următoarelor consecințe, după caz:

a) penalizări;

b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;

c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

(3) În cazul consumului fraudulos, consumatorul de energie electrică va fi deconectat de la rețeaua electrică, fiind obligat totodată la plata contravalorii energiei electrice consumate și a costurilor aferente deconectării, evaluate conform normelor tehnice în vigoare. Jurisprudență

(4) Consumatorul de energie electrică cu o putere instalată de cel puțin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relații contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Art 46 Interdicții
Art 47 Sistemele electroenergetice izolate
Art 48 Furnizarea energiei electrice
Art 49 Obligația furnizorului implicit privind contractele de furnizare
Art 50 Desemnarea furnizorului de ultimă opțiune
Art 51 Obligațiile furnizorului de ultimă opțiune
Art 52 Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici și clienților comerciali mici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv
Art 53 Obligația de contractare
Art 54 Plata energiei furnizate
Art 55 Răspunderile furnizorului
Art 56 Obligațiile consumatorului de energie electrică
Art 57 Drepturile consumatorului
Art 58 Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelor
Art 59 Protecția clienților vulnerabili
Art 60 Măsurarea energiei electrice
Art 61 Definirea surselor
Art 62 Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 63 Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 64 Reguli de funcționare și comercializare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 65 Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 66 Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile
;
se încarcă...