Art 53 Obligația de contractare | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Energia electrică - Obligația de contractare -
Art. 53.
- Jurisprudență

(1) La cererea scrisă a unui consumator de energie electrică, furnizorul este obligat să comunice în scris, într-un interval de cel mult 30 de zile, o ofertă privind condițiile de furnizare a energiei electrice, care conține, obligatoriu, prețul de furnizare, termenii de plată și data limită de încheiere a contractului de furnizare elaborat în conformitate cu contractul-cadru aprobat de autoritatea competentă. Jurisprudență

(2) Contractul de furnizare încheiat în baza prevederilor alin. (1) este valabil o perioadă nedeterminată sau convenită de părți. Jurisprudență

(3) Consumatorul poate rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de 7 zile pentru consumatorii captivi, respectiv de 30 de zile pentru consumatorii eligibili. Jurisprudență

(4) Furnizorul este îndreptățit să rezilieze contractul numai în caz de consum fraudulos, neplată repetată a facturilor sau în alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Art 43 Retransmiterea energiei
Art 44 Limitarea sau întreruperea alimentării
Art 45 Separarea activităților de distribuție și furnizare
Art 46 Interdicții
Art 47 Sistemele electroenergetice izolate
Art 48 Furnizarea energiei electrice
Art 49 Obligația furnizorului implicit privind contractele de furnizare
Art 50 Desemnarea furnizorului de ultimă opțiune
Art 51 Obligațiile furnizorului de ultimă opțiune
Art 52 Furnizarea energiei electrice consumatorilor casnici și clienților comerciali mici a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv
Art 53 Obligația de contractare
Art 54 Plata energiei furnizate
Art 55 Răspunderile furnizorului
Art 56 Obligațiile consumatorului de energie electrică
Art 57 Drepturile consumatorului
Art 58 Dreptul consumatorilor captivi de alegere a tarifelor
Art 59 Protecția clienților vulnerabili
Art 60 Măsurarea energiei electrice
Art 61 Definirea surselor
Art 62 Stabilirea ponderii energiei electrice produse din surse regenerabile
Art 63 Certificarea energiei electrice produse din surse regenerabile
;
se încarcă...