Art 17 Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Autorizații, licențe și concesiuni - SECȚIUNEA 1 Autorizații și licențe - Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe -
Art 16 Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe
CAPITOLUL III Autorizații, licențe și concesiuni - SECȚIUNEA 1 Autorizații și licențe - Obligațiile de serviciu public -
Art 18 Obligațiile de serviciu public

CAPITOLUL III Autorizații, licențe și concesiuni - SECȚIUNEA 1 Autorizații și licențe - Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe -
Art. 17.
- Practică judiciară (1)

(1) Titularul autorizației de înființare are următoarele obligații:

a) să stabilească și să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecție a persoanelor, bunurilor și mediului;

b) să obțină toate avizele, acordurile și atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.

(2) Pe durata de valabilitate a licențelor, titularii de licențe sunt obligați:

a) să respecte condițiile care însoțesc licența;

b) să țină situații contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenței acordate de autoritatea competentă, în cazul operatorului economic în domeniul energiei electrice integrat, pe verticală sau pe orizontală, să procedeze la fel ca în cazul în care activitatea respectivă ar fi efectuată de operatori economici separați și să întocmească rapoarte financiare în formatul solicitat de autoritatea competentă;

c) să constituie și să mențină garanții financiare care să le permită desfășurarea activității și asigurarea continuității serviciului;

d) să pună la dispoziție autorității competente informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...