Art 15 Categoriile de autorizații și licențe | Lege 13/2007

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizații și licențe - Categoriile de autorizații și licențe -
Art. 15.
- Jurisprudență

(1) Autoritatea competentă emite:

1. autorizații de înființare pentru: Modificări (1)

a) realizarea de noi capacități energetice de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare sau retehnologizarea celor existente;

b) realizarea și/sau retehnologizarea de linii și stații de transport al energiei electrice;

c) realizarea și/sau retehnologizarea de linii și stații de distribuție a energiei electrice cu tensiune nominală de 110 kV;

2. licențe pentru:

a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice sau a energiei termice în cogenerare;

b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;

c) prestarea serviciului de sistem;

d) prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;

e) activități de administrare a piețelor centralizate;

f) activitatea de furnizare a energiei electrice.

(2) Autorizațiile de înființare pentru realizarea de capacități noi, prevăzute la alin. (1) pct. 1, se acordă numai pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului autorizației de înființare ori deținute cu un alt titlu legal.

(3) Licențele pentru exploatarea comercială a capacităților energetice noi se acordă în cazul în care capacitățile energetice noi sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, proprietate privată a solicitantului licenței ori proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, deținute cu un alt titlu legal.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice nr. 13/2007 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 13/2007:
Art 5 Programul energetic
Art 6 Atribuțiile ministerului de resort
Art 7 Autoritatea competentă
Art 8 Finanțarea activității ANRE
Art 9 Conducerea ANRE
Art 10 Angajarea și salarizarea personalului ANRE
Art 11 Atribuțiile ANRE
Art 12 Electrificarea localităților
Art 13 Activitățile supuse regimului autorizării
Art 14 Regimul autorizării
Art 15 Categoriile de autorizații și licențe
Art 16 Drepturile și obligațiile care decurg din autorizația de înființare și din licențe
Art 17 Obligațiile decurgând din autorizațiile de înființare și din licențe
Art 18 Obligațiile de serviciu public
Art 19 Drepturile și obligațiile titularilor de autorizații de înființare și de licență asupra proprietății terților
Art 20 Zonele de protecție și zonele de siguranță
Art 21 Exproprierea
Art 22 Modificarea autorizațiilor și licențelor
Art 23 Suspendarea și retragerea autorizațiilor și licențelor
Art 24 Procedura de licitație și alte proceduri
Art 25 Obiectul concesiunii și autoritatea contractantă
;
se încarcă...