Art 1 | Hotărâre 759/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, sub Obiectivul Convergență.

(2) Regulile stabilite în prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistența comunitară, precum și din cofinanțarea națională a operațiunilor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice și private.

(3) Termenii program operațional, axă prioritară, autoritate de management, organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operațiune, proiect generator de venituri au înțelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 și în Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006. Modificări (1)

(4) În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) instrumente structurale (denumite în continuare fonduri) reprezintă asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR, Fondului social european, denumit în continuare FSE, și Fondului de coeziune, denumit în continuare FC;

b) contract de finanțare reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operațional și care stabilește drepturile și obligațiile părților;

c) cheltuieli generale de administrație reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu a beneficiarului și care nu pot fi atribuite direct unei anumite activități din cadrul operațiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management și se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autorității de management și al ministrului economiei și finanțelor, potrivit art. 13;

d) costuri directe eligibile reprezină costurile care pot fi atribuite unei anumite activități individuale din cadrul operațiunii și pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în cauză. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 759/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...