Guvernul României

Hotărârea nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2007 până la 25 mai 2016, fiind abrogat prin Lege 100/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 218 alin. (2) și al art. 303 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea
și Monitorizarea Achizițiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucrări publice
și amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 24 ianuarie 2007.

Nr. 71.

ANEXĂ Jurisprudență

NORME
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune
de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor
de concesiune de servicii

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...