Art 3 | Hotărâre 525/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

(1) Asigurarea unui cadru legal coerent și armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achizițiilor publice, precum și modificarea, completarea și urmărirea modului de punere în aplicare a acestuia sunt încredințate A.N.R.M.A.P., care este învestită să adopte măsuri, în condițiile legii, pentru a preveni, a stopa sau a remedia efectele produse de încălcarea prevederilor legale în domeniu. Jurisprudență

(2) Sancțiunile prevăzute de lege pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice se aplică de persoane din cadrul A.N.R.M.A.P., împuternicite prin ordin al președintelui A.N.R.M.A.P.

(3) În vederea aplicării dispozițiilor prevăzute la alin. (2), metodologia de supraveghere de către A.N.R.M.A.P. a modului de atribuire a contractelor de achiziție publică se aprobă prin ordin al președintelui A.N.R.M.A.P. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 525/2007:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
;
se încarcă...