Art 12 | Hotărâre 525/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 12. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului.

(2) Veniturile proprii se constituie din:

a) sume reprezentând contravaloarea atestatelor, certificatelor, avizelor emise de A.N.R.M.A.P. în legătură cu derularea de către instituțiile de formare profesională publice și/sau private a unor proiecte ori acțiuni de instruire și/sau de perfecționare profesională a personalului implicat în activități specifice domeniului achizițiilor publice;

b) sume provenite din publicarea de broșuri, cataloage și alte materiale informative în domeniul achizițiilor publice;

c) sume obținute ca urmare a dezvoltării unor soluții și instrumente specifice care pot fi utilizate de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire, în condițiile prevăzute de lege;

d) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare și/sau alte fonduri acordate de către instituțiile financiare naționale/internaționale, în condițiile prevăzute de lege;

e) alte venituri ce se pot realiza în condițiile prevăzute de alte acte normative în vigoare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 525/2007:
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...