Guvernul României

Hotărârea nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei Administrative

Modificări (12), Referințe (13), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

(1) Ministerul Internelor și Reformei Administrative are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Ministerul Internelor și Reformei Administrative are în conducerea sa un ministru și 5 secretari de stat. Modificări (4)

(3) Conducerea Departamentului ordine și siguranță publică este asigurată de către un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.

(4) Secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncți.

(5) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat și secretarul general a structurilor și a unităților subordonate se stabilește prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (3)

(1) Funcția de director general al Direcției generale de informații și protecție internă se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcția de subsecretar de stat.

(2) Numirea și eliberarea din funcție a adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică se fac prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative. Modificări (1)

(3) Numirea și eliberarea din funcție a directorului general al Direcției generale de informații și protecție internă se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative.

Art. 3. - Modificări (1), Practică judiciară (9)

Ministrul internelor și reformei administrative stabilește structura organizatorică a unităților proprii ministerului și poate înființa, disloca și desființa și alte unități, institute, ateliere de reparații sau producție similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcție operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor și a fondului de salarii aprobate.

Art. 4. - Modificări (1), Practică judiciară (3)

Numărul posturilor, pe timp de pace și mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 și 3*).

*) Anexele nr. 2 și 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.

Art. 5. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 9 mai 2007.

Nr. 416.

ANEXA Nr. 1 Modificări (10), Practică judiciară (5)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Internelor și Reformei Administrative

I. APARAT CENTRAL (PROPRIU)

II. INSTITUȚII ȘI STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA
MINISTERULUI INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Modificări (1)

A. Instituții și structuri aflate în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

1. Agenția Națională Antidrog

2. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

3. Institutul Național de Administrație

4. Agenția Națională a Funcționarilor Publici

5. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane

6. Administrația Națională a Rezervelor de Stat

7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

8. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

9. Instituția prefectului (42)

10. Direcția Generală de Pașapoarte

11. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Practică judiciară (1)

12. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

13. Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor

14. Centrul Informatic Național al Ministerului Internelor și Reformei Administrative (e-administrație)

15. Oficiul Român pentru Imigrări*)

*) Înființarea Oficiului Român pentru Imigrări, prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc prin lege.

16. Centrul de Cooperare Polițienească Internațională

17. Arhivele Naționale

18. Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor

19. Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" Practică judiciară (1)

20. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Internelor și Reformei Administrative

21. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Internelor și Reformei Administrative

22. Poliția Română

23. Jandarmeria Română

24. Poliția de Frontieră Română

25. Inspectoratul de Aviație al Ministerului Internelor și Reformei Administrative

26. Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila"

27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor

28. Clubul Sportiv "Dinamo" București

29. Structuri subordonate unor unități centrale

B. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...