UNITĂȚILE aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor | Hotărâre 386/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ANEXA Nr. 1 -
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Economiei și Finanțelor
ANEXA Nr. 3 -
MIJLOACELE DE TRANSPORT și consumul de carburanți pentru activități specifice

ANEXA Nr. 2 -
UNITĂȚILE
aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Ministerului Economiei și Finanțelor

Numărul maxim de posturi
A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor
I. Cu finanțare de la bugetul de stat
1. Agenția Națională de Administrare Fiscală, inclusiv președintele și vicepreședinții 705
1.1 . Garda Financiară - total, din care: 1.805
a) Comisariatul general 200
b) comisariatele regionale și Comisariatul Municipiului București 1.605
1.2 . Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar 4.589
2. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene în subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor publice municipale, administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, administrațiile finanțelor publice orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale; Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București în subordinea căreia funcționează administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București*); Direcția generală de administrare a marilor contribuabili**) 26.828
3. Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 147
4. Comisia Națională de Prognoză 127
5. Agenția Nucleară 35
6. Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România și Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
7. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere - ANDZM 68
II. Cu finanțare din venituri proprii
1. Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR
2. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML București
3. Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive - ANDRAD
4. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni
III . Cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat
1. Agenția Română pentru Conservarea Energiei - ARCE 84
IV. Cu finanțare externă și de la bugetul de stat
1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) 13
2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ANDZM 10
B. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor
1. Asociația de Standardizare din România - ASRO
2. Asociația de Acreditare din România - RENAR
C. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
1. Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
2. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
3. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
4. Societatea Comercială "Electrocentrale" București - S.A.
5. Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A.
6. Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A.
7. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale
8. Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. București
9. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București, cu filialele societăți comerciale și societățile comerciale pentru servicii
10. Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani
11. Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu
12. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăți comerciale și societățile comerciale pentru servicii
13. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala societate comercială
14. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
15. Compania Națională a Uraniului - S.A. București
16. Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești, cu filialele societăți comerciale
17. Societatea Comercială Minieră "Banat Anina" - S.A.
18. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
19. Societatea Comercială "Băița" - S.A. Ștei
20. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
21. Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București
22. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
23. Regia Autonomă de Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
24. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă "INSEMEX" Petroșani
25. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive ICPMRR București
26. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND București
27. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova
28. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale ISIM Timișoara
29. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare IMNR
30. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină I.N.C.D.M.F. București
31. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM București
32. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP Ploiești
D. Activități care funcționează pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor
1. Tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate" ***)
2. Consiliul Contabilității și Raportărilor Financiare****)
3. Organizarea examenului pentru dobândirea calității de consultant fiscal*****)
E. Companii naționale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
2. Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Modificări (1)

*) Includ și structurile de administrare din cadrul acestora.

**) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili au personalitate juridică.

***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înființarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilității, cu modificările ulterioare.

*****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...