Saptamanalul de drept nr. 8/2016

Autorizarea agentului de muncă temporară
de Alina Drăgănescu

21 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Munca prin Agent de munca temporara este reglementata de Codul Muncii (art. 88 - 102), precum si de H.G. nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara.

1. Condițiile necesare pentru obținerea autorizației de agent de munca temporara

Potrivit dispozițiilor art. 3 din H.G. nr.1256/2011, condițiile cumulative pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul unei autorizații sunt:

- să fie persoana juridica înființata potrivit legii și să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, conform codului CAEN - 7820 ;

- persoana juridica să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;

- persoana juridica să nu figureze în evidențele cazierului fiscal cu fapte sancționate de reglementările financiare, vamale și nici cu cele care privesc disciplina financiară;

- persoana juridica să nu fi fost sancționata contravențional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislației muncii, comerciale și fiscale. Contravențiile cu privire la care există o acțiune pe rolul instanțelor de judecată vor fi luate în considerare numai dacă până la data soluționării cererii de autorizare s-a pronunțat cu privire la acestea o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

- să constituie o garanție financiară în cuantumul a 25 de salarii de bază minime brute pe țară, cu observarea condițiilor de la punctul 2. de mai jos.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...