Dispoziții finale și tranzitorii | Hotărâre 231/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 20. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 327/1998 privind înființarea Serviciului Național de Evaluare și Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 25 iunie 1998;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Curriculum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000;

c) Hotărârea Guvernului nr. 95/2002 privind înființarea Consiliului Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 14 februarie 2002;

d) Hotărârea Guvernului nr. 34/2003 privind înființarea Centrului Național de Excelență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 1 februarie 2003.

Art. 21. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează activitatea: Serviciul Național de Evaluare și Examinare, Consiliul Național pentru Curriculum, Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și Centrul Național de Excelență.

(2) Patrimoniul fostelor instituții publice: Serviciul Național de Evaluare și Examinare, Consiliul Național pentru Curriculum, Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și Centrul Național de Excelență va fi preluat prin protocol de predare-preluare de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (2) va fi preluat de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar pe bază de concurs sau examen, după caz, în vederea verificării aptitudinilor profesionale corespunzătoare atribuțiilor și structurii organizatorice ale centrului, organizat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) În vederea desfășurării activităților specifice, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar este dotat cu două autoturisme și două microbuze, preluate de la structurile existente.

Art. 22. -

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar va prelua spre aplicare și dezvoltare toate documentele referitoare la curriculumul național și la evaluarea de proces, rezultate din derularea proiectului de reformă a învățământului preuniversitar, finanțat pe baza Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la reforma învățământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994 și ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările ulterioare.

Art. 23. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 231/2007:
Dispoziții generale
Atribuții și responsabilități
Structura organizatorică a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
Finanțarea cheltuielilor Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...