Art 6 Atribuții și responsabilități | Hotărâre 231/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuții și responsabilități -
Art. 6.
-

Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul evaluării de proces, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar desfășoară următoarele activități:

a) asigură coordonarea științifică și profesională a evaluării de proces pentru învățământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade;

b) elaborează, împreună cu direcțiile specializate din Ministerul Educației și Cercetării, metodologii, proceduri și regulamente pentru organizarea și desfășurarea examenelor și evaluărilor în învățământul preuniversitar, pe care le supune aprobării ministrului educației și cercetării;

c) efectuează expertize și sondaje de evaluare a rezultatelor școlare și a eficienței procesului de învățământ preuniversitar, furnizând conducerii Ministerului Educației și Cercetării un feedback sistematic și operativ, în scopul adoptării măsurilor de optimizare a activității în învățământul preuniversitar;

d) elaborează, în vederea informării publice, rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele și evaluările naționale, la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor și concursurilor, evidențiind oportunitatea adoptării de către ministrul educației și cercetării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătățirea performanțelor școlare;

e) organizează un sistem de evidență a rezultatelor examenelor naționale, olimpiadelor și concursurilor pentru elevi, precum și a rezultatelor școlare înregistrate la finalul unor cicluri de învățământ/curriculare, în funcție de profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora;

f) acordă sprijin tehnic și de specialitate în realizarea unor acțiuni de evaluare întreprinse de Ministerul Educației și Cercetării și de instituții subordonate acestuia - inspectorate școlare, unități de învățământ;

g) elaborează și realizează programe de proiectare a unor teste standardizate pentru principalele discipline/module școlare, în funcție de nivelurile educaționale sau de ciclurile curriculare;

h) organizează programe de pregătire a membrilor comisiilor de examen, a examinatorilor și a altor persoane implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 231/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuții și responsabilități
Art 5 Atribuții și responsabilități
Art 6 Atribuții și responsabilități
Art 7 Atribuții și responsabilități
Art 8 Atribuții și responsabilități
Art 9 Atribuții și responsabilități
Art 10 Atribuții și responsabilități
Art 11 Atribuții și responsabilități
Art 12 Atribuții și responsabilități
Art 13 Structura organizatorică a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
Art 14 Structura organizatorică a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
Art 15 Structura organizatorică a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
Art 16 Structura organizatorică a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
;
se încarcă...