Art 3 Dispoziții generale | Hotărâre 231/2007

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3.
-

În sensul prezentei hotărâri, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:

a) proiectare curriculară - abilitare pentru programe/stagii de formare/de pregătire - cursuri de instruire pe problematica specifică activităților realizate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care se realizează de: colaboratorii instituției- ca pregătire specializată înaintea declanșării acțiunilor pentru elaborarea produselor instituției -, cadre didactice - ca etapă în formarea continuă -, cadre didactice cu experiență în învățământ - ca formare a experților evaluatori -, inspectori de specialitate - ca program în cadrul consfătuirilor de profil -, cadre didactice care pregătesc elevii din loturile naționale ale olimpiadelor și concursurilor pentru elevi - ca pregătire științifică centralizată pe problematica disciplinei de concurs;

b) analize/cercetări/sondaje de evaluare/expertize - metode și tehnici cantitative și calitative avansate de studiu al problemelor specifice procesului didactic, realizate în conformitate cu cerințele cercetării științifice, finalizate prin rapoarte care să constituie baza de fundamentare pentru elaborarea de politici, strategii, diagnoze, prognoze, măsuri și soluții în domeniul învățământului preuniversitar;

c) bază de date - colecții de informații electronice - logistice, științifice - cu privire la curriculumul național și la sistemul de evaluare a procesului de învățământ preuniversitar, structurate în baza unor criterii clare, care să permită operaționalizarea informațiilor existente în funcție de necesitățile specifice;

d) consultanță - activitatea de îndrumare, monitorizare și asistență pe probleme specifice curriculumului național și evaluării în învățământul preuniversitar, pentru cadrele didactice și pentru instituțiile care se implică în selecția și în pregătirea elevilor capabili de performanță;

e) curriculum național - ansamblul proceselor educative și al experiențelor de învățare prin care trece elevul pe durata parcursului său școlar; ansamblul documentelor școlare oficiale de tip reglator, în cadrul cărora se consemnează datele esențiale privind procesele educative și experiențele de învățare pe care școala le oferă elevului;

f) evaluare - proces de colectare sistematică, orientată de obiectivele definite, a datelor specifice privind evoluția și/sau performanța, evidențiate în situația de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date și de elaborare a unei judecăți de valoare cu caracter integrator, care poate fi folosită în diverse moduri, prespecificate însă în momentul stabilirii scopului procesului de evaluare;

g) evaluarea de proces presupune toate formele evaluării școlare: inițială, continuă/curentă și finală; examenele și evaluările naționale sunt considerate forme particulare ale evaluării finale, proiectate și derulate în baza unor metodologii specifice;

h) evaluator de manuale școlare - cadru didactic cu experiență în evaluarea manualelor școlare, dobândită pe baza formării pentru aplicarea metodologiilor specifice de evaluare a manualelor școlare;

i) grup de lucru - grup de cadre didactice și/sau specialiști din învățământul preuniversitar și/sau superior, care participă la activitățile instituției și care aplică procedurile, în conformitate cu metodologiile elaborate de instituție;

j) ghiduri de evaluare și examinare/ghiduri de curriculum/ghiduri metodice/culegeri/periodice - publicații oficiale ale Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care sunt supuse prevederilor privind proprietatea intelectuală;

k) metodologii/regulamente/proceduri - acte publice/interne prin care se reglementează modalitățile de desfășurare a activităților specifice și care cuprind: standarde, criterii, planuri de acțiune, responsabilități și soluții practice pentru realizarea acestora;

l) produse de interes național - documente elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care vizează următoarele: curriculumul național, analize/cercetări/sondaje de evaluare/expertize, ghiduri pentru evaluare, ghiduri pentru aplicarea curriculumului național, ghiduri metodice, culegeri/periodice, metodologii/regulamente/proceduri etc.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 231/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuții și responsabilități
Art 5 Atribuții și responsabilități
Art 6 Atribuții și responsabilități
Art 7 Atribuții și responsabilități
Art 8 Atribuții și responsabilități
Art 9 Atribuții și responsabilități
Art 10 Atribuții și responsabilități
Art 11 Atribuții și responsabilități
Art 12 Atribuții și responsabilități
Art 13 Structura organizatorică a Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar
;
se încarcă...