Guvernul României

Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

Modificări (...), Referințe (6), Derogări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum și alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
Valentin Vasilescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.447.

ANEXĂ

NORME
financiare pentru activitatea sportivă
Modificări (9), Derogări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...